Autor
Kategorie:
Ekonomika

Skončila Finanční konference SMO ČR

XV. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR (SMO) mj. konstatovala, že reformní procesy jsou uspěchané a nedostatečně připravené a přinášejí s sebou závažné negativní dopady na obce a služby, které poskytují občanům.

V závěrech konference, která se uskutečnila ve dnech 29. a 30. 11. v Praze, se jako příklad uvádí sociální reforma, »jejímž výsledkem je rozbití stávajícího funkčního modelu, zpřetrhání vazeb mezi sociální prací a motivující výplatou sociálních dávek, což nevede k úsporám, ale naopak k neefektivitě a nehospodárnosti celého systému«.

Reformní snahy vlády ve jménu úspor se podle účastníků konference odrážejí hlavně v rozpočtech obcí. Přitom vzájemná neprovázanost reforem ohrožuje stabilitu výkonu veřejné správy v území.

Předseda SMO ČR Dan Jiránek na jednání za přítomnosti řady poslanců a senátorů, ministra životního prostředí Tomáše Chalupy i náměstků z dalších resortů zopakoval: »Svaz opětovně žádá vládu a zástupce všech politických stran, aby jakékoli reformy připravovali uváženě, zvažovali systémové i ekonomické dopady a svými rozhodnutími neoddalovali výkon veřejné správy občanům! Výsledek sociální reformy I. nakonec hovoří za vše.«

NEKONCEPČNOST PROVÁZÍ I ADMINISTRACI DOTACÍ EU

Účastníci konference rovněž vznesli požadavek, aby se zjednodušil a zefektivnil systém administrace dotací EU. V souvislosti s postupem přípravy na nadcházející období čerpání těchto dotací od roku 2014 SMO ČR upozorňuje příslušné resorty na nutnost zohlednit potřeby měst a obcí, a to formou partnerství. Role municipalit v území je podle Ústavy ČR nezastupitelná, proto je nezbytné, aby vznikly podmínky pro možnost obcí koordinovat aktivity jak na svém území, tak za jeho hranicemi.

Problémy řady obcí shrnul Dan Jiránek: »Obce často nevědí, co obsahují žádosti neziskovek či podnikatelů sídlících v jejich katastru. Tyto záměry tak mohou jít i proti plánům obce, která chce např. podporovat lázeňství a místní podnikatel přitom obdrží dotaci na likvidaci pneumatik.«

SMO proto přináší návrhy na efektivní meziobecní spolupráci v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a prosazuje sjednocení postupů jednotlivých orgánů s důrazem na maximální uživatelskou vstřícnost vůči žadatelům.

PROČ LACINĚ NÁLEPKOVAT STAROSTY JAKO KORUPČNÍKY?

Na konferenci zaznělo silné odmítnutí častého nálepkování starostů jako korupčníků, zločinců nebo zlodějů. Starosta obce Příšovice Antonín Lízner za všechny přítomné konstatoval: »Je tristní, že když starostové vznesou jakékoli, byť sebevíc logické připomínky k návrhu zákona o obcích nebo o veřejných zakázkách, jsou hned označováni za korupčníky a svazové připomínky jsou odmítány s odůvodněním, že nejsou v souladu s protikorupční strategií vlády.«

Řečníci upozornili na širokosáhlý dopad protikorupčních úprav v legislativě. Dan Jiránek např. připomněl úskalí současného nastavení veřejných zakázek: »Aplikace poslední novely zákona o veřejných zakázkách v praxi způsobuje, že se téměř bojíme zakázky vypisovat. Důsledkem tak není zabránění manipulace se zakázkami, ale jejich razantní pokles až o 82 % oproti loňskému roku, což má bohužel přímý dopad na HDP.« Starostové by jednoznačně přivítali, aby zákon nekomplikoval obcím zadávání veřejných zakázek a umožňoval jim upřednostnit kritérium kvality provedení před kritériem nejnižší nabídkové ceny. (K témuž viz rubrika Kauza na str. 6-8).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *