Sportovní areál Šuplík v Kadani je centrem sportovního i obecního dění

O tom, že není malých architektonických úloh a ke kvalitnímu prostředí našich měst a obcí může přispět i zdánlivě banální programový prvek, jímž je veřejné hřiště pro míčové sporty, se můžeme přesvědčit v západočeské Kadani.

Tamní Dům dětí a mládeže (DDM) Šuplík zadal v roce 2005 našemu ateliéru vypracování architektonické studie na revitalizaci školního sportovního areálu s cílem rozšířit programovou nabídku venkovních aktivit o malé víceúčelové a beach-ballové hřiště. Investorem bylo město Kadaň. Při návrhu nás zajímalo i to, jak může takový areál obohatit veřejný život.

ORIGINALITA A ÚČELNOST


Především jsme dbali na maximální průchodnost území, místo leží na rozhraní dvou městských částí, na důležité pěší spojce. Procházející chodci plní roli přirozené sociální kontroly místa, zejména v době, kdy není areál využitý. Jindy se neočekávaně stanou diváky sportovní akce. Areál leží ve svažitém terénu, ale toto zdánlivé omezení přispělo k netradičnímu řešení. Navrhli jsme propojení obou hřišť velkorysým schodištěm, jež se mělo stát prostorovým i společenským těžištěm areálu, neboť přes ně povedou pěší trasy a budou odtud vedeny vstupy na obě hřiště.

Stupňovitá plocha usazená do svahu byla navržena z dubových pražců, bytelný ráz s pevnou geometrií měl udávat jednoticí charakter celému areálu. Oplocení hřišť jsme navrhli z typových drátěných plotových dílců s prkenným hrazením ve spodní části. Vchody na hřiště zvýraznilo obložení cetrisovými deskami bez povrchové úpravy, tu mělo zajistit grafitti. Vybavení typovým mobiliářem mělo být minimální i proto, že k případnému sezení měla posloužit právě stupňovitá plocha.

Přestože předložené řešení znamenalo částečné navýšení investičních nákladů, zadavatel koncepci přijal a zadal nám zpracování kompletního projektu. Významným argumentem byly též nízké provozní náklady na údržbu plynoucí z použití masivního provedení stavebních prvků. Realizace proběhla bez komplikací také díky profesionálně vedenému technickému dozoru investora a motivovanému přístupu dodavatele.

HŘIŠTĚ UVNITŘ MĚSTA

Od léta 2008 slouží obě hřiště svému účelu. Herní plochy jsou přístupné po dohodě s provozovatelem, všechny ostatní plochy jsou přístupné volně. Propojující schodiště je společenským zázemím hřišť či tribunou a místem srocování sportovních aktérů s doprovodem. Areál dobře slouží sportu i jiným zábavně naučným veřejným akcím.

Sportovní areál na Šuplíku v Kadani budiž nepatrným dokladem toho, že tradiční město charakterizuje rozmanitost koexistujících funkcí a dějů. Zkrátka: ve zdravém městě, zdravý duch.

 

MICHAL FIŠER
třiarchitekti

Dubové schodiště – tribuna, se stalo přirozeným centrem areálu.

Víceúčelové hřiště kratší stranou vyrůstá z gabionového soklu přímo v uliční čáře.

FOTO: ARCHIV AUTORA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *