Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Stav vodovodů pohledem praxe

Podle Ing. Aleše Zapletala, odborníka ze společnosti INSTA CZ, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v regionu Moravy, jedním z hlavních kritérií, která určují stav vodovodů v jednotlivých obcích, je stáří vodovodu. U relativně nových vodovodů, jakým je třeba skupinový vodovod Pomoraví,...

Podle Ing. Aleše Zapletala, odborníka ze společnosti INSTA CZ, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v regionu Moravy, jedním z hlavních kritérií, která určují stav vodovodů v jednotlivých obcích, je stáří vodovodu. U relativně nových vodovodů, jakým je třeba skupinový vodovod Pomoraví, nastávají poruchy sporadicky a údržba těchto sítí je víceméně bezproblémová. Stáří těchto vodovodů se pohybuje kolem 10 až 15 let.


PRAVIDELNÝ MONITORING JE NUTNÝ

Některé neduhy se však mohou vyskytnout u vodovodů o něco starších, vybudovaných začátkem 90. let minulého století. Samotné potrubí bývá v těchto případech v pořádku, častěji se však opotřebovávají navrtávací pásy nebo uzavírací armatury. Proto je nutné u těchto vodovodů provádět pravidelný monitoring, a odhalí-li se přitom závada, pak provést výměnu jejich vadné části.

Poruchy na vodovodní síti zjišťuje provozovatel mj. i vyhodnocováním křivky nerovnoměrnosti denní spotřeby pitné vody. Křivka graficky vyjadřuje průběh denní spotřeby vody v konkrétní síti, přičemž platí, že v noci mezi 2.00 a 3.00 hod. je spotřeba nejnižší, v menších obcích prakticky nulová. Pokud to však dlouhodobější sledování nepotvrdí, musí se příčina zvýšené spotřeby zjistit a případná porucha vyhledat.

Osazením dataloggeru na hlavní vodoměr a odstavováním jednotlivých větví na síti, zjišťují provozní montéři lokalitu s výskytem poruchy. Při bližším upřesnění problémové lokality dochází k přesnějšímu určení vlastního místa poruchy. Na vodovodním řadu se určí postupným odstavením co nejmenší možný úsek vodovodního řadu s přípojkami, který je následně prověřován. Montéři odzkoušejí odstavení jednotlivých přípojek a zjistí, je-li problém na potrubí či na přípojce. Projeví-li se porucha na přípojce, upřesní se, zda je vlastní porucha před nebo za vodoměrem, tedy jestli je porucha na veřejné nebo soukromé části vodovodní přípojky. Zjistí-li se závada na navrtávacím pásu či na uzavírací armatuře, musí se příslušná část vodovodu odkopat a vadná součást vyměnit.

K postupné výměně navrtávacích pásů dochází již u 20 let starých vodovodů, jako je třeba vodovod v obci Křelov-Břuchotín na Moravě. U ještě starších vodovodů, jejichž stáří činí více než 40 roků, se pochopitelně zvyšuje počet oprav a údržbářských zásahů. Zvýšená četnost kontroly a nasazení obsluhy jsou nutné, aby se minimalizovaly provozní ztráty vodovodu.

CO POTVRDILA I LETOŠNÍ ZIMA

Z pohledu provozovatele vodohospodářské infrastruktury byla letošní zima velmi náročná na údržbu vodovodů. Na začátku zimy bez adekvátní sněhové vrstvy mráz snadno pronikal ke špatně zabezpečeným vodoměrům, naopak koncem zimy kvůli bohatší sněhové nadílce byl mráz zaizolován v uložení vodoměru, a nedostal se tak ven. To způsobovalo problémy zejména na koncových větvích vodovodní sítě, kde odběry bývají minimální (zpravidla 1-2 zákazníci) a kde proto docházelo k jejich zamrznutí. Nejčastěji zamrzaly vodoměry uložené v nedostatečné hloubce.

Pro vlastníky vodoměrů z toho plyne poučení – dodržovat základní podmínky při instalaci vodoměrů, konkrétně zajistit jejich řádné zateplení jako ochranu před mrazem a dodržet minimální hloubku 120 cm.

Část vykopaného vodovodního potrubí, na němž už došlo k výměně staré přípojky za novou.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *