Stavba pro 21. století

O přípravách výstavby první zelené budovy administrativního typu u nás jsme v Moderní obci již informovali. Rok se sešel s rokem a Otevřená zahrada, jejímž investorem je Nadace Partnerství, se v Brně za několik měsíců otevře veřejnosti.

Nadace Partnerství zahájí provoz Otevřené zahrady a poradenského centra neziskových organizací ve svém sídle na severním úpatí brněnského Špilberku v listopadu. Modelová zelená stavba s nejlepšími energetickými parametry ze všech veřejných budov v ČR bude sloužit ke vzdělávání studentů, veřejnosti i investorů jak šetřit náklady a životní prostředí.

Otevřená zahrada je umístěna do centra města, na okraj národní kulturní památky, městského parku a památkové rezervace. Koncepce projektantů z ateliéru Projektil architekti, s.r.o. zvítězila v soutěži tím, že budovu zasunují do svahu a zeleň do parku vracejí zelenou střechou, na kterou může návštěvník nastoupit při cestě ze Špilberku a přejít rovnou do budovy.


Projekt počítá s akumulací dešťové vody ze střech i s přírodním čištěním šedé vody. Zachycování vody je kromě spotřeby energií klíčovým tématem moderního stavění. Zejména v centrech měst souvisí rovněž s potřebou zlepšování mikroklimatu. Analýzy budoucích spotřeb energie prováděné experty z ČVUT v Praze ukázaly, že problémem nebude vytápění domu, ale letní chlazení. Proto byla zvolena betonová konstrukce izolovaná lehkým obvodovým pláštěm překrytým difuzní fólií a dřevěným roštem, jenž ponese popínavé rostliny. Betonové stropní desky jsou vybaveny aktivací jádra – polyetylenovými trubicemi do nich proudí voda z 9 vrtů hlubokých 130 m. Systém pracuje tak, že v létě odebírá teplo z přehřátých místností a ukládá ho do podloží. Na podzim a na jaře se výroba tepla a odebírání chladu překrývají a v zimě se teplo jímá z podloží do objektu.

Budova je vybavena venkovními lamelovými žaluziemi i úsporným osvětlením. Tyto automaticky ovládané systémy jsou provázány s tzv. prediktivním řízením tepelného režimu budovy. Ta má velkou setrvačnost a musí být napojena na předpověď počasí, aby čerpadla včas zareagovala na změny a dokázala budovu s předstihem chladit či ohřívat. Náklady na realizaci stavby i vybavení si vyžádají asi 83 mil. Kč (s podporou dotace z OP Životní prostředí). Generálním dodavatelem je SKANSKA, a. s.

 

MIROSLAV KUNDRATA
ředitel Nadace Partnerství

 

Otevřená zahrada v kostce

Projekt zahrnuje vzdělávací zahradu (2896 m2 se 12 interaktivními stanovišti) a budovu poradenského environmentálního centra (zastavěná plocha: 489,0 m2; obestavěný prostor: 4320,8 m3; užitná plocha budovy: 1023,3 m2).

Pasivní energetický standard (roční spotřeba primární energie, tj. topení, chlazení, větrání, svícení, řízení a regulace, je na 45 % hodnoty doporučené pro pasivní administrativní budovy).

měrná potřeba primární energie: PEA = 54,0 kWh/(m2a) /požadavek ≤ 120/

měrná potřeba tepla na vytápění: EA,H = 7,0 kWh/(m2a) /požadavek ≤ 15/

měrná potřeba tepla na chlazení: EA,C = 18,8 kWh/(m2a) /požadavek ≤ 30/

 

Vizualizace areálu Otevřené zahrady.

VIZUALIZACE: PROJEKTIL ARCHITEKTI, S.R.O.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *