Autor
Kategorie:
Různé

Události typu »Šluknovsko« bude řešit i vládní skupina

Během svého posledního srpnového zasedání vláda na základě návrhu premiéra Petra Nečase a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové zřídila pracovní skupinu, která se bude scházet pokaždé, bude-li nutné řešit eskalující sociální problémy v některém regionu. Kabinet tak zareagoval na...

Během svého posledního srpnového zasedání vláda na základě návrhu premiéra Petra Nečase a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové zřídila pracovní skupinu, která se bude scházet pokaždé, bude-li nutné řešit eskalující sociální problémy v některém regionu. Kabinet tak zareagoval na loňské události na Šluknovsku, neboť chce podobným situacím účinně předcházet.

»Vyhodnotili jsme postup ministerstev a krajské samosprávy při řešení nepokojů na Šluknovsku a kriticky jsme přiznali, že mohl být jednotnější,« konstatovala Monika Šimůnková. Podle jejích slov byla loni v létě v souvislosti s událostmi na Šluknovsku »hodně aktivní« především ministerstva vnitra a práce a sociálních věcí.

Zmocněnkyně uvedla, že v tomto regionu už působí noví policisté v pořádkové jednotce, dočasně se tam zvýšily počty osob zapojených do veřejně prospěšných prací a resorty tam pro zklidnění situace nabízely využití evropských prostředků. »Jde nám o to, aby se rychlá pomoc a jednotlivá opatření vzájemně propojily,a tím se zvyšovala jejich efektivita. A to nejen mezi ministerstvy, ale také s vedením příslušného kraje,« zdůraznila Monika Šimůnková.

Pracovní skupinu bude v případě potřeby svolávat vládní zmocněnkyně a jejího jednání se budou účastnit pověření náměstci šéfů resortů práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, pro místní rozvoj, vnitra, průmyslu a obchodu a Agentury pro sociální začleňování.

Vláda rovněž zadala těmto resortům a Agentuře pro sociální začleňování, aby pod vedením zmocněnkyně připravily společný plán složený z opatření resortů na okamžitou pomoc pro regiony zasažené nárůstem napětí. »Tento plán bude připravený k použití. Na jednání pracovní skupiny jej vždy upravíme podle aktuální potřeby a odstartujeme jeho realizaci,« vysvětlila Monika Šimůnková.

Předpokládá se, že pracovní skupina nebude zasedat pravidelně. »Její zřízení není byrokratickým krokem zvyšujícím výdaje státu. Ale naopak znamená žádoucí koordinace institucí veřejné správy v kritické situaci, což jistě dokonce státnímu rozpočtu přinese úspory,« uzavřela vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Při náznacích eskalace problémů v některém z regionů zasedne pracovní skupina vlády.

ILUSTRAČNÍ FOTO: RENÉ VOLFÍK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *