Ušetřit na provozu vozidel neznamená přestat jezdit

Prostřednictvím služby O2 Car Control dnes provozovatelé úspěšně spravují již bezmála 43 tisíc svých vozidel. K službám monitorování jejich pohybu a vytváření knih jízd nabízí O2 Car Control i množství doplňkových služeb, široký reporting a řadu užitečných funkcí, které umožňují výrazně snížit celkové náklady na provoz vozového parku.

Lze tak například monitorovat otevření dveří automobilu, teplotu ve vozidle či jeho nákladovém prostoru, spotřebu paliva, provoz majáků, chod motoru nebo činnost nástrojů u pracovních strojů. Aplikace pro chytré mobilní telefony a tablety usnadňují i správu a dohled nad vozidly.

O2 Car Control nabízí tři úrovně portálových řešení: Basic, Standard, Premium a tři typy jednotek, jež se montují do vozidel: základní, rozšířenou a speciální, které lze kombinovat s různými tarify podle požadavků zákazníka. Základní jednotka nemá možnost připojení doplňkových čidel a poskytuje jen základní údaje pro monitoring polohy vozidla a vytváření jednoduchých výkazů. Rozšířená jednotka (využívá ji na 70 % uživatelů) umožňuje připojit doplňkové snímače pro sledování dalších hodnot. Poskytuje přesnější vyhodnocení provozu vozidla i chování řidiče. Speciální jednotka disponuje navíc rozhraním pro připojení k palubní řídicí jednotce vozidla. Jejím prostřednictvím lze předávat a sledovat i informace ze sběrnice CAN nebo FMS či údaje z digitálního tachografu.


Portál Car Control. Údaje o poloze a veškerá ostatní data z jednotek jsou bezpečně ukládány na servery O2 Car Control a prostřednictvím webového portálu je mohou oprávněné osoby dále využívat. V reálném čase jsou tak k dispozici nejrůznější informace o každém vozidle i celém vozovém parku, čtyři různě podrobné knihy jízd a 75 různých výkazů a hlášení, vytvořených na základě požadavků zákazníků. Poskytují detailní přehled o využití, provozu a vytížení vozidel z nejrůznějších úhlů pohledu. Dispečer je ihned informován i o nenadálých událostech, např. náhlém úbytku paliva. Vybrané výkazy lze automaticky zasílat zvoleným pracovníkům. Součástí služby jsou i po minutách aktualizované dopravní informace, včetně údajů o uzavírkách, zobrazené v mapových podkladech a získané vyhodnocením údajů o pohybu vozidel.

Aplikace Car Control umožňuje vykonávat dispečerské činnosti prostřednictvím chytrých telefonů či tabletů s operačním systémem Android. Dispečer nebo vedoucí pracovník si může kdykoli a kdekoli zobrazit v mapě informace o poloze, trase a rychlosti vozidel, řidičích, ujetých kilometrech či způsobu jízdy. K dispozici jsou i aktuální dopravní informace zobrazené v mapovém podkladu. Připravuje se už i varianta aplikace pro iPhone a plánuje se také verze pro Windows 7.

Aplikace Car Terminal je dostupná pro zařízení se systémem Android. Vytváří interaktivní komunikační kanál mezi dispečerem a řidičem. Jejím prostřednictvím se řidiči zobrazuje plán pracovního dne, který mu dispečer přes portál předepsal. Řidič může plnění úkolů vykazovat a dokonce i krátkými poznámkami komentovat, zatímco dispečer na portálu sleduje průběh plnění. Aplikace dává řidiči i možnost komunikovat s dispečerem pomocí chatu či zobrazit dopravní informace včetně aktuální situace v nejbližším okolí vozidla. Součástí aplikace je i SOS tlačítko pro zaslání výstrahy na zvolené telefonní číslo a do dispečerského portálu.

Rozsáhlá škála služeb, funkcí, výkazů, hlášení a statistik spolu s moderními aplikacemi pro chytré telefony představuje exaktní nástroje pro monitoring, správu i proaktivní řízení vozového parku. Car Control umožňuje nejen efektivně plánovat provoz a logistiku, ale také v co nejvyšší míře minimalizovat ztráty, ať už záměrné či z nedbalosti. Uživatelé uvádějí, že díky této službě dlouhodobě dosáhli až 20 % celkových úspor na provoz autoparku.

Demoverzi lze vyzkoušet na www.o2carcontrol.cz, aplikace Car Control a Car Terminal jsou ke stažení zdarma na Android obchodu Google Play.

 

JIŘÍ JIROUŠEK
expert zákaznických řešení v oblasti dopravy Telefónica Czech Republic

 

Dispečerské okno portálu s dopravními informacemi

Hlavní stránka aplikace Car Terminal

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *