Úspornější veřejné osvětlení a EPC

V současné době je patrný rostoucí zájem měst a obcí o možnosti rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). Odráží to situaci, která v oblasti veřejného osvětlení u nás existuje. Dlouhodobě zanedbávaná údržba a podhodnocované investiční prostředky na provádění obnovy veřejného osvětlení byly totiž u nás...

V současné době je patrný rostoucí zájem měst a obcí o možnosti rekonstrukce veřejného osvětlení (VO). Odráží to situaci, která v oblasti veřejného osvětlení u nás existuje. Dlouhodobě zanedbávaná údržba a podhodnocované investiční prostředky na provádění obnovy veřejného osvětlení byly totiž u nás velmi častým jevem. Na mnoha místech jsou zařízení v oblasti VO zastaralá s velmi nízkou účinností využívání elektrické energie.

POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB SE ZARUČENÝM VÝSLEDKEM

V takových případech by bylo možné uvažovat o způsobu rekonstrukce, který se nyní začíná častěji uplatňovat. Jde o rekonstrukci částí zařízení metodou EPC (Energy Performance Contracting), což je v češtině označováno jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. V podstatě jde o to, že vybraný dodavatel provede obnovu – v tomto případě veřejného osvětlení, zajistí úhradu potřebných investičních prostředků a nechává si splácet vynaložené finanční prostředky postupně formou splátek. Přitom smluvně zaručí, že snížení vynaložených provozních nákladů na spotřebu elektrické energie a nákladů na provádění údržby a oprav bude dostatečné na krytí splátek vynaložené investice.

Specializované firmy metodu EPC už znají. Takto řešenou rekonstrukci je ovšem nutné dobře připravit a propočítat, zda je v dané lokalitě vůbec proveditelná. Poradenské společnosti, jež zadavateli veřejné zakázky pomohou tyto podklady zpracovat, následně mohou pomoci i s přípravou a s organizací veřejné zakázky na výběr dodavatele, který bude projekt realizovat.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ SPLATÍ Z ÚSPOR OBNOVU BĚHEM 10 LET

Výběr dodavatele na realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení metodou EPC lze doložit na městě Moravská Třebová. Tamní radnice nebude muset hned po obnově VO uhradit více než 10 mil. Kč. Příslušné prostředky totiž budou hrazeny postupně během deseti let s tím, že zdrojem pro krytí splátek bude snížení provozních nákladů na veřejné osvětlení. V případě úspěchu projektu budou Moravskou Třebovou nejspíše následovat mnohá další města.

VLADIMÍR SOCHOR

SEVEn, o. p. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *