Uzavřít rok 2011 = zjistit trendy a upravit finanční strategie

Aktualizovat analýzu vývoje financí obce a její rozpočtový výhled, stejně jako její strategické cíle i cíle pro nejbližší roky? Bez dobré znalosti trendů vývoje financí obce a důkladného rozboru minulého období to zkrátka nejde.

Přestože od posledních komunálních voleb v říjnu 2010 uběhlo poměrně dost času, v mnoha obcích a městech se s cíli, které vyhlásila nová vedení radnic, příliš nepohnulo.

Proč? Nejčastěji slýchám stereotypní odpověď: »Kvůli nedostatku peněz«. Tak jednoduché to však není a ani být nemůže. Peněz totiž pokaždé bude jen omezené množství, takže vždy budeme pociťovat jejich potenciální nedostatek.


CO NEZANEDBAT PŘI VYHODNOCOVÁNÍ ROKU 2011

Každý územní samosprávný celek by však měl správně znát trendy svých financí, své možnosti a cíle, jichž chce dosáhnout – a hledat cestu k jejich dosažení.

Jenže jak jsem i na stránkách Moderní obce už vícekrát psal, municipální praxe bývá taková, že rozpočet se sestavuje na základě zvyků a čísel minulých let, přičemž zastupitelé pramálo vědí, co obec vlastně pro své obyvatele nakupuje – a za kolik to nakupuje. Vedení radnic, a to si přiznejme, mnohdy ani nemá jasno o svých prioritách, neřkuli aby si udržovalo přehled o svých cílech. Bývá to také nejproblematičtější místo při zavádění standardů kvality. Neznám-li totiž trendy svých financí, nemůžu ani určit svůj potenciál, a tím méně reálné cíle.

Proto při vyhodnocování roku 2011 bych doporučil obcím následující:

1) AKTUALIZOVAT ANALÝZU FINANCÍ A ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE/MĚSTA

Jaké konkrétní kroky je třeba učinit?

Aktualizovat analýzu vývoje financí a rozpočtový výhled. Poměrně rozšířenou špatnou praxí je, smíří-li se zastupitelé s faktem, že tato analýza ve městě/obci chybí, a nebyla jim předložena a jedná se pouze o rozpočtu 2012 ve vazbě na výsledek roku 2011 bez souvislostí v delší historii a bez znalosti trendů financí.

Určit trendy zejména s ohledem na finanční kondici obce. Nejedna samospráva vůbec nemá informace o trendech financí města/obce a ani se o ně nezajímá. Stejně tak hladce oželí informace o vývoji a souvislostech, takže nezíská doporučení a pojistku proti špatné budoucnosti financí. Přesto s ledovým klidem schvaluje rozpočet na rok 2012.

Upřesnit finanční možnosti pro nejbližší 3-4 roky. Jednoznačně špatná, žel častá praxe je ta, kdy samospráva rozhoduje o nových projektech (dluzích) stylem »zkusíme, zda nám banka na to nepůjčí«.

Provést SWOT analýzu financí a stanovit silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení financí. Bohužel až příliš často SWOT analýza neexistuje a nikdo se jí nikdy na radnici nezabýval. Její některé aspekty snad tuší někteří ekonomičtí odborníci na městském úřadě, avšak samospráva obvykle přitom stojí zcela bokem mimo tyto zásadní informace.

2)AKTUALIZOVAT STRATEGICKÉ CÍLE A CÍLE NA ROKY 2012 AŽ 2015

Znamená to aktualizovat Strategický plán a zejména akční plány nebo zásobníky projektů samospráv, zejména:

Vyhodnotit plnění cílů, strategických plánů a akčních dokumentů města/obce. I zde však často nemůže být ani řeči o vyhodnocování plnění cílů a strategií. Cíle nejsou nastaveny v rámci projektového managementu a v souladu s pravidly SMART. Často to jsou básničky politických stran opsané snad z jednoho zdroje, a sice z pohádky »O bohatém chytrém Honzovi, chudém oddaném a neúplatném králi, šťastných poddaných a mnoha kouzelnících«.

Ujistit se o správnosti priorit (priorita by měla být jedna, možná dvě, nanejvýš však tři). Co se však děje v praxi? Strategické plány rozvoje jsou tlusté dokumenty plné blábolů, za které si však nemálo firem nechá tučně zaplatit, i z dotací, ale praktické priority neexistují nebo je jich tolik, že nikdo neví, co je priorita. Případně jsou priority popsány v nějakém dokumentu, o němž dva tři zaměstnanci úřadu možná tuší, kde může být založen, ale podle něhož samospráva stejně nepostupuje.

Na základě závěrů analýzy financí přehodnotit možnosti a nejbližší cíle definované v rámci metody SMART.

CHCEME-LI ROHLÍKY, KOUPÍME PEKÁRNU… VÁŽNĚ TO UŽ NEPLATÍ?

Čas letí a v mnoha městech a obcích je posun k lepšímu přece jen patrný. Jejich před bezmála půldruhým rokem zvolená vedení začínají chápat, že se toho zatím mnoho nepovedlo tak, jak si původně představovala. A že bez jasně stanovených reálných cílů nelze efektivně fungovat. Náhoda, pravda, také někdy bývá dcerou Štěstěny. Jenže mnohem více úspěšných hrálo první ligu tak, že šli za cílem, který si stanovili, a byli schopni změřit, že jej dosáhli.

Vize finanční budoucnosti je aktuálně velmi špatná a k lepšímu se letos njejspíše nezmění. Co to bude znamenat pro vedení měst a obcí? Nic jiného, než že bude méně peněz na stále více cílů. Udržení pracovních míst, životní úrovně a majetku budou problémy číslo 1, 2 a 3.

Jsme neskromní, v obcích a městech nám chybí know-how, a domníváme se, že vše zvládneme sami za pomoci »izolepy a hřebíků«. Chceme-li rohlíky, kupujeme pekárny, chceme-li se vykoupat, stavíme aquacentra a chceme-li vyhodnotit finance za uplynulý rok, tak schvalujeme rozpočet. »Však on to někdo zaplatí, ono to přece vždycky nějak dopadlo.« Máme ustálené zvyky a jimi se řídíme. To je realita.

Jenže právě tak to být nemá. Bez znalosti trendů a možností by samospráva neměla vůbec rozhodovat o zásadních otázkách budoucnosti. Bez know-how by se neměl nikdo pouštět do velkých akcí s tím, že je to levné a pomůže si sám. Ano, pomůže, ale zkazí, co může, a utratí hromadu peněz bez pořádných výsledků.

O CO JSOU OPŘENY FINANCE OBCÍ

Ti, kteří mě znají, vědí, že jsem optimista, a proto ani nemohu jinak skončit rovněž tento článek. Už na Úřadu vlády jsem se vždy přidržoval kréda, které mě vedlo také v další praci ve státní správě. To krédo znělo: »Kam se podívám, tam lze zlepšovat! A to je na té práci krásné, mnoho PŘÍLEŽITOSTÍ KE ZLEPŠENÍ!« Můj článek z loňského roku Řízení finančního zdraví obce aneb Učme se i od Tomáše Bati (Moderní obec č. 2/2011) stále platí.

Finance obcí totiž nejsou o financích a rozpočtech, ale o správných klíčových rozhodnutích, a ty bez strategií a analýz nelze učinit.

LUDĚK TESAŘ
www.cityfinance.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *