V centru Havlíčkova Brodu je stále rušno

Město Havlíčkův Brod se do Programu regenerace městských památkových rezervací a zón (MPR/MPZ) zapojilo již v roce 1997. Do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace se však přihlásilo poprvé. A vedle krajského vítězství letos získalo i Cenu časopisu Moderní obec.

Představit detailně památkovou péči v MPZ Havlíčkův Brod na jedné stránce není možné. Věnovat jí prostor celého vydání květnového čísla rovněž nelze. Zaměříme se proto na zásadní počiny v roce 2011 a oživování rekonstruovaných památek, za což bylo město letos po zásluze oceněno. Informace nám poskytl Libor Honzárek, uvolněný radní pro územní plán a rozvoj a člen komise pro přípravu a realizaci Programu regenerace MPZ.


KOMPLEXNÍ REVITALIZACE CENTRA

Důvodem přihlášky města do 18. ročníku soutěže, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Ministerstvo kultury, byla úspěšná revitalizace středu města (především Havlíčkova náměstí). »Na tuto akci se město připravovalo již od roku 1994,« říká Libor Honzárek. »Nešlo jen o renovaci historického jádra či novou zeleň, ale též o zastaralé inženýrské sítě nebo chybějící dešťovou kanalizaci.«

V roce 2004 město oslovilo místní architekty, aby předložili vlastní návrhy projektu revitalizace. Komise odborníků vybrala návrh architekta Milana Stejskala, jenž tehdy spolupracoval s brněnským architektem Alešem Burianem. V témže roce radní jmenovali Komisi pro revitalizaci středu města, což byl podle Libora Honzárka zásadní krok pro úspěšné dotažení procesu revitalizace. Tuto pracovní komisi tvořili zástupci stran zastupitelstva, památkářů, Policie ČR, občanských sdružení, ale i živnostníků.

Revitalizace probíhala v letech 2009-2011 také díky 40mil. dotaci z ROP Jihovýchod a skončila vloni v červnu. Součástí projektu byly zádlažby silnice a chodníků žulovými kostkami a deskami, nové veřejné osvětlení, mobiliář a informační panely. Zrestaurována byla mj. i balustráda mariánského morového sloupu, opravena a nasvícena kašna se sochou Tritoni, přilehlé uličky byly pokryty štětovou kamennou dlažbou. Náklady na opravu historického jádra už dosáhly asi 100 mil. Kč a město je kromě svého rozpočtu, dotace z ROP a Programu regenerace financovalo i z OPŽP a krajských dotací.

OPRAVENÉ PAMÁTKY OŽÍVAJÍ

Většinu objektů v MPZ vlastní soukromé osoby, jimž na obnovu přispívá město z Programu regenerace i v souladu s programem Kraje Vysočina.

Co je však hlavní, opravené objekty slouží veřejnosti či podnikání. Kupříkladu v národní kulturní památce Štáflova chalupa najdete antikvariát, věž děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie je veřejně přístupná, v areálu kláštera s kostelem sv. Rodiny sídlí státní instituce a v kostele se hraje vážná hudba, ve Staré radnici je krajská knihovna a společenský sál, v Nové radnici sídlo MěÚ, v městském opevnění je výstavní síň. V Havlíčkově měšťanském domě funguje Muzeum Vysočiny a další opravené domy slouží bytovým a obchodním účelům či službám nebo MěÚ.

Havlíčkovo náměstí poskytuje krásné kulisy pro bohatý kulturní a společenský život. Záměrem architekta bylo, aby opravené náměstí dále žilo, a proto do něj zasadil mobilní letní scénu. Tuto tribunu si mohou zájemci zdarma pronajmout za účelem uspořádání kulturního programu, což se vloni osvědčilo během Havlíčkobrodského kulturního léta. Na náměstí se promítaly filmy, zněla hudba a občané sami přicházeli se svými nápady. Na náměstí se jednou cvičila zumba, jindy probíhal pokus o rekord v počtu masérů.

K dalším akcím, jež opravené náměstí zažilo, patří např. Trhy řemesel, sezonní farmářské trhy, studentský Majáles, Bramborářské dny, Rozsvěcení vánočního stromu, Slet čertů, Mikulášů a andělů, adventní trhy nebo masopustní průvod.

CO NAHRADÍ PANELÁK?

Ještě jeden počin města v souvislosti s památkovou péčí v MPZ je zajímavé zmínit. Od 70. let 20. století nahradila asi třetinu historické zástavby města nová, převážně panelová výstavba. Jeden z typových paneláků vyrostl v roce 1982 napříč historickou Havlíčkovou ulicí, která vedla z náměstí až na západní horizont a zásadně narušil ráz MPZ.

V roce 1995 určilo město dům v územním plánu k vymístění. Objekt byl zbourán vloni, předtím však město stávajícím nájemníkům poskytlo nové bydlení podle jejich výběru z bytového fondu a 20tis. kompenzaci. V současnosti se připravuje záměr na využití vzniklého veřejného prostoru. Jak nás Libor Honzárek ujistil, rozhodně jej nevyplní tržnice ani parkoviště.

Historické a dnes už kompletně revitalizované Havlíčkovo náměstí se pyšní nejen novou dlažbou, mobiliářem či zelení, ale také celoročním společenským a kulturním životem.
FOTO: ARCHIV MĚSTA

Cenu Moderní obce převzal v dubnu pro Havlíčkův Brod radní Libor Honzárek.
FOTO: JIŘÍ PODRAZIL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *