Autor
Kategorie:
Téma měsíce

V Chotěboři se cestuje s větším pohodlím

Projekt nového autobusového terminálu před budovou ČD zvládla Chotěboř převážně se svým projektovým týmem. Nechybí odstavné parkoviště, zázemí pro cestující či nová zeleň.

Chotěboř (téměř 10 000 obyv., okr. Havlíčkův Brod) nadělila loni v červnu svým obyvatelům, návštěvníkům a vůbec všem, kteří pravidelně či občas cestují veřejnou dopravou, nový autobusový terminál před budovou ČD. Slavnostní otevření se konalo v rámci oslav 680 let od udělení královských městských práv Janem Lucemburským. Dotaci 26 milionů korun získalo město z ROP Jihovýchod, 3 miliony doplatilo z rozpočtu. Na průběh projektu, využití a ohlasy na stavbu jsme se zeptali Ing. Jiřího Imramovského, vedoucího Odboru školství, rozvoje a památkové péče MěÚ Chotěboř.


CESTUJÍCÍ SE DOČKALI ZÁZEMÍ

Projekt, který řešil neutěšený stav v prostoru ulice 5. května, začal vznikat v roce 2004. Z anket pro občany tehdy vyplynul velký zájem o řešení dopravní situace v této části města, kde se posledních 30 let do oprav a údržby neinvestovalo. »Příjezdová komunikace byla v dezolátním stavu, ve výtlucích stálo po deštích až 20 cm vody. Ve špatném stavu byly i chodníky k výpravní budově ČD, WC se nacházelo mimo tuto budovu,« vypočítává Ing. Imramovský.

Po provedení demolice bývalého kulturního domu ČD se vystavělo 300 m příjezdové a odjezdové komunikace, rekonstruovalo 400 metrů chodníků, přidalo 7 nových nástupních a výstupních míst pro autobusovou dopravu včetně 2 přístřešků pro cestující. V rámci projektu vzniklo parkoviště P+R (35 stání pro osobní automobily z toho 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací), 1 místo pro taxislužbu a 5 stání pro nákladní vozidla a parkoviště B+P (přístřešek pro kola, uzamykatelné stojany). V pronajaté části výpravní budovy ČD získali cestující nové zázemí.

Ke zvelebení celého prostoru v ulici 5. května přispěly rovněž dvě klidové zóny. Autobusový terminál, včetně zázemí pro cestující ve výpravně ČD monitoruje městský kamerový systém. Prostor terminálu doplňuje nová zeleň (stromy, keře a travnaté plochy). »Ohlasy občanů jsou ve všech případech kladné,« říká Jiří Imramovský.

ŘÍZENÍ PROJEKTU VLASTNÍMI SILAMI

Celý projekt řídil projektový tým pracovníků města, který úzce spolupracoval s Úřadem regionální rady Jihovýchod v Jihlavě. Tímto způsobem zvládli Chotěbořští zpracovat a podat žádost o dotaci, kontrolní činnosti v průběhu realizace stavby, zpracovávat monitorovací zprávy a žádosti o platby, předat terminál do užívání a další práce spojené s udržitelností projektu. Externí poradenskou firmu město využilo pouze k výběru dodavatele stavby.

»Pevně doufáme, že se nám podaří společně s cestujícími udržet celý areál autobusového terminálu v takovém stavu, v jakém jsme jej v loňském roce předali do užívání,« dodává Ing. Imramovský.

Chotěboř má již připraveny další projekty pro podání žádostí do ROP Jihovýchod, pokud budou otevřeny odpovídající výzvy.

Průměrný denní provoz terminálu je asi 500 cestujících autobusem nebo vlakem. Terminál využívají také cykloturisté.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *