Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

V Ostravě kontrolují lokální topeniště

Od loňského října do letošního března pracovníci odboru ochrany životního prostředí ostravského magistrátu uskutečnili celkem 1664 kontrol lokálních topenišť provozovaných občany. Protože zákon zatím neumožňuje provádět kontroly i v obydlích občanů, kontroloři pouze vizuálně hodnotí tmavost kouře...

Od loňského října do letošního března pracovníci odboru ochrany životního prostředí ostravského magistrátu uskutečnili celkem 1664 kontrol lokálních topenišť provozovaných občany. Protože zákon zatím neumožňuje provádět kontroly i v obydlích občanů, kontroloři pouze vizuálně hodnotí tmavost kouře vycházejícího z komínů.

Pozorování může být doplněno měřením, které provádí dvojice pozorovatelů a jež je založeno na porovnání tmavosti kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm Ringelmannovy stupnice. Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Rozlišuje se šest Ringelmannových stupňů, přičemž při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší než 2. stupeň.


Měření tmavosti kouře pozorovatel uskutečňuje ze vzdálenosti 150 až 400 m od komína a musí přitom dbát o to, aby pozadí kouřové vlečky bylo tvořeno rozptýleným světlem oblohy během dne. Stupeň tmavosti kouře se určuje v místě jeho výstupu z koruny komína. Při každém měření se provádí 30 odečtů v pravidelných půlminutových intervalech. Délka jednoho odečtu činí pět sekund. Měření se vyhodnotí jako průměrná tmavost kouře ze třiceti odečtů.

Tento postup odpovídá metodice měření stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, jak ji vydalo Ministerstvo životního prostředí.

Kontroloři dosud zjistili 12 případů vyšší tmavosti kouře, ve dvou případech byly výsledky měření předány úřadům městských obvodů k zahájení přestupkového řízení. Z každé kontroly se pořizuje fotodokumentace a protokol, pokud se měří kouřová vlečka, tak ještě protokol o měření

Na území Ostravy je 128 tisíc trvale obydlených bytů (včetně bytů v rodinných domech, jichž je tam přibližně 15 tisíc). Asi 4 % všech bytů (5100) jsou vytápěna uhlím, další 1 % pak dřevem (1280), okolo 2 % elektřinou (2500), zhruba 21% plynem (26 900) a 72 % (92 220) je napojeno na centrální zásobování teplem. Podle mluvčí magistrátu Andrey Vojkovské však podíl vytápění plynem bude pravděpodobně nižší, neboť řada domácností, zejména v rodinných domech, se vrátila k tuhým palivům.

Kontroly se provádějí na základě stanoveného plánu, ale i po stížnostech občanů, když se kvůli tmavšímu kouři nebo zápachu domnívají, že na některém topeništi se spalují odpady či nevhodné palivo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *