Věkově pestrý tým je výhodou

Evropské srovnávací průzkumy ukazují, že Česká republika zaostává v řešení problému zaměstnanosti lidí nad 50 let. Aby byl člověk v této věkové kategorii spokojený se svým životem, potřebuje pracovat a zažívat pocit prospěšnosti a důležitosti. Ekonomická aktivita a zajištění navíc podporuje nezávislost na dávkách od státu.

Prodlužování odchodu do důchodu je výzvou pro stát a zaměstnavatele, aby zajistili více pracovních příležitostí. Nejohroženější z hlediska zaměstnatelnosti je věková skupina 55+. V roce 2010 (údaje za rok 2011 má Český statistický úřad zveřejnit ve druhém pololetí 2012, pozn. red.) se míra zaměstnanosti osob mezi 55 a 64 roky meziročně snížila asi na 60 %. Nezaměstnanost více postihuje ženy nad 55 let. U nejstarší pětileté skupiny (60 až 64 let) činí míra zaměstnanosti žen 14,6 % (průměr EU je 22,5 %).


SOUBOJ, NEBO SPOLUPRÁCE?

Zaměstnanci ve věku 50+ patří především do generace tzv. baby boomers (1945-60). V práci se setkávají s generací X (narození v 60. a 70. letech) a generací Y (80. a 90. léta).

U generace Y, která je pro zaměstnavatele zajímavá, je silná vazba na život »on-line« v globalizovaném světě. Úkoly berou jako výzvy a s neznalostí věci a nadšením se do nich vrhají. Tito mladí mají navíc neohrožené vystupování a vyjadřování toho, co chtějí, jsou loajální jen k tomu, co obdivují.

Zástupci generace Y chtějí naplno využít všech možností, které jim společnost nabízí, ale zároveň kvůli tomu odmítají obětovat osobní život. Méně hledají práci podle odbornosti, více cílí na vysoké finanční i společenské uznání. To je odlišuje od »starších« generací. Generace Y jsou většinou děti rodičů (baby boomers).

Psychologické výzkumy i praxe dokazují, že věkově heterogenní týmy mají své přednosti před homogenními, které jsou velmi náchylné k tzv. groupthinking (skupinové myšlení). Syndrom skupinového myšlení je způsob myšlení jednotlivců úmyslně sledující zachování shody ve skupině. V zájmu shody skupiny se potlačuje jiný názor a nezávislost v rozhodování jedince. Groupthinking může způsobit, že skupina (i velká organizace, stát) učiní špatná rozhodnutí. Tomu mohou zabránit právě různé pohledy, zkušenosti i přístupy k řešení věkově rozmanitých pracovních týmů.

V ČEM JSOU »STARŠÍ« PŘÍNOSEM

Zaměstnanci 50+ mohou nabídnout:

zkušenost a praxi: znají slepé uličky ověřené praxí, know-how, firemní postupy, kontakty a vazby;

vlastnosti: zralost a serióznost, spolehlivost, důkladnost, rozvahu, řešení problémů díky zkušenostem, emoční stabilitu;

postoj k práci a organizaci: loajalitu, nízkou fluktuaci, flexibilitu, ochotu tolerovat dílčí omezení;

životní priority: časovou flexibilitu, nižší ambice, zájem o práci, prioritou před kariérním postupem je potřeba udržet si práci.

Zaměstnanci 50+ by měli brát stárnutí jako výzvu (nepoddat se, nestahovat se do své ulity, nabízet své zkušenosti a znalosti, svoji loajalitu a flexibilitu). Měli by také umět »prodat« svoji osobnost, výkonnost a kvalifikaci.

VÝZVY SMĚREM K ZAMĚSTNAVATELŮM

Co by zejména měl pro zaměstnance 50/55+ dělat zaměstnavatel?

Školit a kontrolovat své vedoucí a personalisty s cílem bořit zavedené mýty o věkové kategorii 50/55+ a zvýšit schopnost vnímat problematiku uplatnění starších v duchu věkové rozmanitosti v organizaci (náborové strategie, snižování počtu zaměstnanců, vzdělávání skupin zaměstnanců atd.).

Vytvářet podmínky pro profesní uplatnění různých věkových skupin – organizací práce, flexibilní pracovní dobou, zkrácenými úvazky, rolí mentorů-poradců a nositelů know-how, využitím kontaktů uvnitř i mimo organizace.

VÝZVY PRO STÁT – ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY

Co může dělat stát? Jaká opatření se osvědčují jinde?

Vytvářet vládní programy typu »Aktivní stáří« (Německo) s cílem rozšířit povědomí o aktivním stárnutí na úrovni místních komunit a aktivizovat starší v rámci lokálních společností.

Inspirovat se kampaní britského Odboru pro práci a důchod »Age Positive« propagující výhody zaměstnávání starších pracovníků. Podpořit vznik vládní neziskové organizace s posláním pomáhat lidem 50+ navrátit se do práce prostřednictvím vlastního podnikání.

Vytvořit koncept zacílený na zvýšení podílu pracovní aktivity u starších pracovníků – viz např. koncept finské vlády »Pracovní příležitosti«.

PAVEL DITTRICH
Institut pro veřejnou správu Praha

 

2012 – Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

Cílem této iniciativy je upozornit veřejnost na přínos seniorů pro společnost. Je to výzva i pro politiky a zainteresované subjekty na všech úrovních, aby svými kroky vytvářeli lepší příležitosti pro aktivní stárnutí a k posilování mezigenerační solidarity. Jednou ze tří oblastí, které iniciativa podporuje jsou pracovní místa.

Více informací k iniciativě a možnostem podpory z fondů a programů EU získáte na adrese: http://europa.eu/ey2012.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *