Vícegenerační pobytový ostrov

Výstavba dětských hřišť je nejčastějším způsobem zlepšování vybavenosti veřejného prostranství. Daří se však dosahovat i toho, aby hřiště přispívala k pocitu sounáležitosti s místem?

K tomu totiž často nestačí pouhé umístění skluzavky nebo jiného herního prvku z katalogu, nějaké té lavičky, splnění bezpečnostních norem a oplocení. Hřiště je totiž vždy součástí a doplňkem celkově pojatého prostředí, které by mělo mít jasný sjednocující charakter. Je součástí parku, náměstí, městského plácku nebo uzavřeného dvorku.

ODDECHOVÉ MÍSTO PRO VŠECHNY

V roce 2008 nás město Chrudim oslovilo ke spolupráci na revitalizaci vnitrobloku Pod Zbrojnicí (součást iniciativy Zdravé město a MA21). Největší hodnotu místa pro nás představoval vnitroblok s kvalitními vzrostlými stromy a centrální loukou. Vchody do domů jsou situovány na opačnou stranu, parčík zůstal stranou, zato klidný. Abychom daný charakter zachovali a přitom místo oživili, soustředili jsme vybavení na jedno místo uprostřed.


Tzv. pobytový ostrov má tři části: dřevěnou terasu, trávník a pískovou plochu hřiště oddělenou betonovou stěnou s otvory. Zářez i vystupující hrana vyrovnané plochy slouží jako místa k sezení, zprostředkovávají vztah venkovního parku a pobytového ostrova. Pohodlný zahradní nábytek tvoří příjemný barevný akcent a lze s ním hýbat, naopak stavební prvky jsou jednoduché, a pevné, odpovídající charakteru sídliště. Pískoviště pro malé děti jsme integrovali do pobytového mola v blízkosti posezení.

Během setkání nad konceptem návrhu došlo k diskusi nad tím, jestli pobytový ostrov oplotit či nikoliv. Budou pejskaři respektovat pobytovou plochu a psy tam nevodit? Usoudilo se, že plocha musí být srozumitelně vymezená nikoliv nutně oplocená.

Mezi místními dnes převažují senioři a tomu jsme se snažili koncept přizpůsobit. Přesto část z nich intervenci vnímala jako rušivý zásah do původně klidného vnitrobloku s tím, že prostor je pro maminky s dětmi nikoliv pro ně. Možná máme funkční segregaci příliš pod kůží a zvyknout si na prostory, které jsou určené všem a přesto nejsou anonymní, bude chvíli trvat. Místa, jež vyžadují po uživatelích jistou míru důvěry, schopnost dohody a vzájemného pochopení, jsou ale víc než třeba. Dětská hřiště k nim patří, neboť poskytují prostor, kde se děti učí hodnotám společnosti.

 

ŠTĚPÁN ŠPOULA
ateliér krajinářské architektury

Pobytový ostrov se zahradním nábytkem slouží všem obyvatelům vnitrobloku.

Plochu s pískem odděluje v parku betonová stěna s otvory.

FOTO: ARCHIV AUTORA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *