Autor
Kategorie:
Různé

Vzkaz obcím: Dejte si včas do pořádku listy vlastnictví!

Takto apeluje na obce předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře. Vláda totiž 4. ledna přijala návrh věcného záměru nového katastrálního zákona, který si vyžádá chystaná změna občanského zákoníku. Věcný záměr katastrálního zákona mj. předpokládá zásadu materiální...

Takto apeluje na obce předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Karel Večeře. Vláda totiž 4. ledna přijala návrh věcného záměru nového katastrálního zákona, který si vyžádá chystaná změna občanského zákoníku. Věcný záměr katastrálního zákona mj. předpokládá zásadu materiální publicity, což velmi zjednodušeně znamená, že zapsaná práva budou mít po splnění zákonných podmínek přednost před skutečnými právy k nemovitostem.


»Představuje to posílení právní jistoty pro toho, kdo vychází ze zápisů v katastru, tedy třeba pro investory či věřitele. Ale zároveň je to určitá hrozba pro všechny, kteří nemají v katastru řádně zapsána veškerá práva k nemovitostem,« sdělil Karel Večeře. A upozornil, že právě obce jsou vlastníky rozsáhlého nemovitého majetku, který na ně přešel z vlastnictví státu v roce 1991. Jenže nejedna obec dodnes nemá některou část tohoto majetku zapsánu na svém listu vlastnictví. Obce také dosud ve svých archivech nacházejí staré smlouvy o výkupech pozemků, které nepodléhaly registraci státními notářstvími a mnohdy nebyly předloženy k zápisu do evidence nemovitostí. »Nedají-li si tedy obce tyto věci během následujících tří let, než začne být zásada materiální publicity plně uplatňována, do pořádku, mohou o některé nemovitosti nenávratně přijít,« varoval předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Podle věcného záměru katastrálního zákona se bude nově definovat i nemovitost, především uplatněním zásady, že stavba je součástí pozemku. Což je zásada v Evropě obvyklá. Tato změna sama o sobě by se však podle předsedy ČÚZK neměla promítnout do daně z nemovitost, neboť daňový zákon má svoji definici nemovitostí, kterých se týká. Nicméně Karel Večeře připustil, že Ministerstvo financí v této souvislosti určité změny chystá, protože do katastru nemovitostí by se ke každému pozemku v intravilánu měl dostat údaj o daňovém základu pro daň z nemovitostí.

Karel Večeře, předseda ČÚZK

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *