Autor
Kategorie:
Ekonomika

Vznikne úřad pro veřejné investování?

O vznik nového ústředního orgánu státní správy se zasazuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Na nový úřad by měla být převedena část kompetencí, které nyní tento resort částečně vykonává. Tedy například v oblasti legislativy, elektronizace, metodiky, oponentury k významným veřejným zakázkám...

O vznik nového ústředního orgánu státní správy se zasazuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Na nový úřad by měla být převedena část kompetencí, které nyní tento resort částečně vykonává. Tedy například v oblasti legislativy, elektronizace, metodiky, oponentury k významným veřejným zakázkám apod. Úřad pro veřejné investování by navíc měl obdržet nové možnosti kontrolovat vše, co předchází vypsání zadávacího řízení a následuje po jeho ukončení. Cílem je zavést kontrolu systému zadávání u jednotlivých zadavatelů, nikoli jen u jednotlivých konkrétních akcí, pokud možno před tím, než za to stát zaplatí. Tato kontrola by se měla týkat i nové ex post uveřejňovací povinnosti (konečná cena, zveřejnění smluv, subdodavatelé, použití elektronických nástrojů atd.).

Dotčenými subjekty by byli všichni ti, kdo zadávají veřejné zakázky, například veřejní, sektoroví, dotovaní zadavatelé, kteří by přicházeli do téměř každodenního kontaktu s nově zřizovaným úřadem, jenž by jim byl schopen poskytnout komplexní servis v oblasti celého procesu zadávání veřejných zakázek.

MMR zdůrazňuje, že nový úřad by nedubloval pravomocí jiných institucí. Jeho role by naopak spočívala v dobudování systému politiky veřejného investování tím, že by doplnil kontrolní činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který je odpovědný za kontrolu ex post, kontrolou, prováděnou před zahájením zadávacího řízení – tedy v době, kdy existuje největší možnost předejít případným škodám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *