Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Zdravotní služby sídlí v novém

Spádová obec Valašská Polanka se dočkala nového zdravotního střediska, které kromě lékařských ordinací nabízí prostory také terénní sociální službě, dennímu stacionáři a spolkům.

Dostupnost zdravotní péče se pro obyvatele Valašské Polanky (1350 obyv.) i okolních obcí zlepšila v dubnu 2010 otevřením nového zdravotního střediska. Na jednom místě jsou jim k dispozici ordinace lékaře pro dospělé, zubaře, dětského i ženského lékaře. Projekt podpořil 20 mil. korun ROP Střední Morava.

V budově dále sídlí o. p. s. Letokruhy, která poskytuje terénní sociální a zdravotní služby seniorům a invalidním občanům v regionu a denní stacionář. Další prostory slouží jako klubovna, kterou využívá např. Klub seniorů, klub maminek s dětmi nebo se v ní konají besedy, výstavy a jiné akce.


SNAHA VYMANIT SE Z PROVIZORIA

V dříve střediskové obci sídlili v minulosti lékaři vždy v nevyhovujících podmínkách. V roce 1974 byly ordinace přemístěny do nového kulturního domu, ten však byl původně určen jako sídlo místního národního výboru. Podle starosty obce Josefa Daňka tím vzniklo dlouholeté provizorium pro všechny potřebné instituce v obci.

Zázemí pro činnost obecního úřadu je v provizoriu stále – ve staré požární zbrojnici. Sbor dobrovolných hasičů zase musí mít potřebné vybavení umístěné mimo objekt v mobilních buňkách. »Všechny požadavky občanů na opravu a modernizaci zmíněných provozů vždy narážely na to, že nelze pro daný účel modernizovat prostory v objektu, který pro něj nebyl budován,« komentuje starosta.

V roce 2007 zastupitelstvo doslova překopalo Program rozvoje vesnice a nové zdravotní středisko se stalo prioritou. »Řekli jsme si, že teprve poté, bude-li tento projekt realizován, otevřou se další možnosti pro modernizaci požární zbrojnice a kulturního domu tak, aby se všechno dostalo do „správných kolejí“,« podotýká starosta.

Nejtěžší na celém projektu bylo zajistit vlastní 10% podíl na financování stavby. To se podařilo díky předjednanému revolvingovému bankovnímu úvěru, darům regionálních podnikatelů a dotaci Zlínského kraje za 2. místo v krajském kole soutěže Vesnice roku.

NESKLÁDAT RUCE DO KLÍNA

Později obec zažádala o dotaci z ROP Střední Morava i na revitalizaci návsi a výstavbu autobusových zastávek včetně bezpečnostních opatření pro chodce, avšak již bez úspěchu. »Doufám, že evropské dotace neskončí a budeme o ně moci žádat i od roku 2014,« neskládá starosta Daněk ruce do klína. »Věřím i tomu, že si poslanci napříč spektrem konečně uvědomí, že stávající RUD není vůči malým obcím spravedlivé a dohodnou se na nové podobě, která nám umožní realizovat potřebné projekty, jež máme prozatím schované v šuplíku.«

Středisko využívá 40 % místních a 60 % přespolních. Okolní obce ale na výstavbu přispěly podle starosty spíše symbolicky.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *