Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Živé ukázky protipovodňových opatření budou k vidění v Brně

Možnost seznámit se s problematikou povodní a diskutovat se skutečnými odborníky budou mít v Brně návštěvníci strojírenského veletrhu v termínu 29. 9.-3. 10. 2014.

Česká protipovodňová asociace už tradičně pořádá akci »Ochrana před povodněmi Brno«. Obdobně jako v minulých letech budou v prostorách »Vodního polygonu Brno« čtyřikrát denně prezentovány ukázky různých způsobů ochrany před povodněmi pro laickou i odbornou veřejnost.

V rámci živých ukázek s vodou návštěvníci zhlédnou řadu zajímavých exponátů: model příčinné srážky (co se stane, spadne-li na zpevněnou plochu či špatně obhospodařované pole přívalová srážka), model vodního toku (funkce stavitelného jezu a suchého poldru v ochraně před povodněmi), model vodního díla (funkce vodního díla), ochrana kanalizace v domě (WC, umyvadlo), ochrana kanalizačních otvorů, kabelových prostupů aj., ochrana domu v záplavové oblasti (garážová vrata, okna, dveře, zdivo), model říčního koryta s přívalovou povodní. Návštěvníci akce budou mít možnost si vše podrobně prohlédnout a prokonzultovat s odborníky na protipovodňovou problematiku, k dispozici budou také výrobci a prodejci jednotlivých protipovodňových hrazení.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, každoročně jej navštíví okolo 80 000 návštěvníků, především odborníků. Více informací vč. kontaktních údajů získají zájemci na www.povodne.cz

Česká protipovodňová asociace sdružuje výrobce a prodejce protipovodňových opatření, stavebních materiálů, čerpacích strojů, dále zpracovatele povodňových plánů a významné instituce z řad správců povodí a univerzit. Její prioritou je prosazování efektivních protipovodňových opatření. Asociace se zabývá i konzultační činností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *