Archiv autora: Martin Lukáš

Filtr

Evidence muzejních a galerijních sbírek nově

Úkolem muzeí a galerií jakožto paměťových institucí je shromažďovat, uchovávat a odborně zpracovávat přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely. Jak naše muzea a galerie plní své poslání a sbírky evidují?

Kategorie: Různé