Do udržitelné mobility proudí až 60 procent investic, přestože produkuje pouze 16 procent emisí

Mobilita je nejvíce financovaným odvětvím v oblasti klimatických technologií. V období mezi rokem 2013 a první polovinou roku 2021 činila globální hodnota VC investic v této kategorii 132 miliard dolarů, tedy 61 % všech VC investic do klimatických technologií. Do oblasti energetiky směřovalo 15 % investic, 12 % do potravinářství a zemědělství, 9 % do průmyslu, výroby a managementu zdrojů. Podle zprávy investičního akcelerátoru Soulmates Ventures je v České republice rozložení investic obdobné.

Důvodem, proč do průmyslu neproudí takový objem investic spojených s udržitelností, je historicky nízká flexibilita tohoto odvětví. „Odvětví, která emitují nejvíc skleníkových plynů, bývají často spojena s velkými, robustními továrnami, elektrárnami, závody, výrobnami a další rozsáhlou infrastrukturou. Ta nebývá leckdy jednoduchá změnit, protože i samotný okruh jako energetika nebo průmysl je poměrně neflexibilní. Proto zde doposud nebyl takový prostor pro inovace, a tudíž ani pro investory, kteří by zde investovali. Z tohoto pohledu je například mobilita, v jejímž prostředí zákazník očekává každý rok nový model auta s novými vychytávkami a inovacemi, velmi rozdílná a o mnoho více flexibilní,“ vysvětluje Václav Gregor z investičního akceleratoru SoulmatesVentures a dodává: „Navíc v Česku máme silné podniky v mobilitě, kde se dají inovace poměrně úspěšně zavádět. Na dalších místech bychom pak pravděpodobně očekávali zemědělství a potravinářství nebo energetiku, v poslední době si velmi slušně vede i cirkulární ekonomika.“

Válka uspíší cestu k udržitelnosti

Energetika a zemědělství jsou jedni z klíčových odvětví pro dekarbonizaci ekonomik. „Těmito dvěma odvětvími nyní silně zahýbe i současný válečný konflikt na Ukrajině. Evropa a další země závislé na dovozu ruského fosilní paliva musí najít cestu, jak se stát energeticky nezávislými a nové inovace jako obnovitelné zdroje, využití vodíku, decentralizace energetických sítí, zvýšení její flexibility nebo řešení dlouhodobého ukládání energie budou hrát klíčovou roli, “ říká Tomáš Kabeláč, sustainability manager v SoulmatesVentures. Válka také způsobuje omezení dodávek klíčových surovin, jako je pšenice či kukuřice, které se dovážely z Ukrajiny a Ruska. Toto omezení se týká i hnojiv, jejichž hlavními producenty jsou Rusko a Bělorusko. „Opět tu ale existuje potenciální lék ve formě vertikálního farmaření, precizního farmaření využívající robotiku a AI pro efektivní implementaci hnojiv snižující jejich potřebu a zvyšují odolnost vůči klimatickým podmínkám,“ komentuje Tomáš Kabeláč.

 Rok 2021 byl zlomový

Investice do udržitelnosti lákají venture capital (VC) investory stále více. Podle společnosti SoulmatesVentures přesáhl objem VC investic do climate-tech startupů v prvním pololetí roku 2021 částku 60 miliard dolarů. Jedná se o srovnatelný objem jako za celé období 2013 až 2019. Průměrná hodnota VC investic do klimatických technologií dosahovala v prvním pololetí roku 2021 částky 96 milionů dolarů. Oproti roku 2020 se jedná o čtyřnásobný nárůst. Podle odhadu společnosti SoulmatesVentures se celkové investiční částky do udržitelných startupů v České republice pohybují ve stamilionech dolarů. Ze šetření Startup report z roku 2020 vyplývá, že 60 % českých startupů se orientuje na oblasti relevantní k udržitelnosti.

Investice pro záchranu planety

Nárůst investic do udržitelných technologií přichází v období, kdy se planeta potýká s problémem klimatické změny. Podle společnosti PwC je v současnosti transformace směrem k bezemisní globální ekonomice příliš pomalá na to, aby bylo možné omezit globální nárůst teploty do 1,5 °C oproti předindustriální úrovni. Agentura Reuters uvádí, že investice do klimatických technologií se musí do roku 2030 zvýšit na 5 trilionů dolarů ročně. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu má pak svět tři roky na signifikantní redukci závislosti na fosilních palivech. Podle IPCC míříme za současných podmínek k oteplení o 2,9 až 3,2 °C.*

/zr/

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down