Archiv pro rubriku: Různé

Filtr

MIKROREGION PODLUŽÍ SPOLÉHÁ NA SPOLUPRÁCI

Počátkem loňského roku se sedm sousedních obcí ležících v okrese Břeclav rozhodlo intenzivněji spolupracovat a řešit společné problémy společnými silami. Představitelé obcí Hrušky, Kostice, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Tvrdonice a Týnec založili dobrovolný svazek obcí s názvem...

Kategorie: Různé

Finanční životaschopnost projektu

Finanční životaschopnost projektu je obecně schopnost projektu v reálném čase finančně pokrýt veškeré svoje závazky (investiční nebo provozní náklady, dluhovou službu apod.), bez ohledu na charakter a původ použitých finančních prostředků, zdrojů. Ty tedy mohou být jak vnitřní (zejména tržby za...

Kategorie: Různé

URBIS POSEDMÉ

Veletrh pro města a obce URBIS 2000 se letos uskuteční již posedmé. Ve dnech 16.-20. dubna se společně s Mezinárodním stavebním veletrhem IBF, veletrhem technických zařízení budov SHK BRNO a logistickým veletrhem INTRAMA podělí o prostor brněnského výstaviště. URBIS je skutečně veletrhem pro...

Kategorie: Různé

Řízení a správa – krátce

Ve stručnosti se podíváme na stránky dvou ministerstev. Prvním z nich je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s adresou www.msmt.cz. Z titulní nabídky upozorňujeme především na následující položky: Informační stránka - najdeme zde mimo jiné oddíl Informace, pokyny a věstníky s velkým...

Kategorie: Různé

ZÁKLADNÍ STRUKTURA FINANČNÍ ANALÝZY

Při finanční analýze projektu lze obvykle rozlišit dvě základní hlediska: hledisko čistě finanční životaschopnosti projektu a hledisko efektivnosti projektu jako investice. I když obě hlediska využívají peníze jako základní prostředek vyjádření sledovaných parametrů a jsou těsně propojena, jejich...

Kategorie: Různé

MUSÍME SE UMĚT POSTARAT

V prosinci loňského roku ministr práce a sociálních věcí, pověřený i řízením Ministerstva zdravotnictví Vladimír Špidla navštívil okres Hodonín, kde si prohlédl Domov důchodců v Hodoníně a navštívil Ústav sociální péče pro děti a mládež a Výrobní družstvo invalidů Kyjovan v Kyjově. Při této...

Kategorie: Různé

MORAVSKÉ KOPANICE MAJÍ SVOJI AGENTURU

Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice, o. p. s., vznikla koncem roku 1997 na moravskoslovenském pomezí. Patří bezesporu k nejmenším agenturám v ČR. O jejím působení a záměrech jsme hovořili s jejím ředitelem RNDr. Pavlem Kučou. [*] Proč tato regionální rozvojová agentura...

Kategorie: Různé

Rozvaha

Cílem rozvahy je poskytnout analytikovi informaci o aktivech a pasivech projektu v kumulované podobě v jednotlivých letech (v případě finanční analýzy, podobně jako se u cash flow a výsledovky jedná o simulované, potenciální, budoucí hodnoty). Aktiva zahrnují kromě hotovosti, pohledávek a hodnoty...

Kategorie: Různé

VŽDY JE TO V LIDECH

Svatý Jan pod Skalou - tak zní plný název obce, která v soutěži Vesnice roku 1999 zvítězila ve středočeském regionu a v rámci celostátní soutěže skončila třetí. Jednu z nejmenších obcí okresu Beroun tvoří tři části - vlastní Svatý Jan, osada Sedlec a chatová oblast Záhrabská. Starostou je od roku...

Kategorie: Různé

OSTRAVSKÝ KRAJ

NOVÉ KRAJE Ostravský kraj jako budoucí vyšší územní samosprávný celek (VÚSC) byl vytvořen z bývalého Severomoravského kraje a zaujímá jeho severovýchodní část. Zahrnuje šest okresů - Ostrava-město, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Bruntál. Základní charakteristikou sídelní struktury...

Kategorie: Různé