Filtr

KRÁSA A UŽITEK STROMŮ

Výsadby stromů v českých městech a obcích mají dlouhou tradici. Je potěšitelné, že v souvislosti se zlepšováním životního prostředí nezůstává stranou ani tato problematika. Na mnoha místech se obnovují původní městské aleje, provádějí se dosadby stromů do parků a na významná místa se znovu vysazují...

Kategorie: Různé

TRÁVNÍK DOTVÁŘÍ OBRAZ PARKU

V České republice zaujímají trávníky, respektive travnaté porosty, až 70 % ploch, kterým říkáme zeleň. Naše země dosáhla v posledních letech v mnoha oblastech výrazného pokroku. V oblasti péče o trávníky nás ale čeká ve změně k lepšímu ještě dlouhá cesta. Je však třeba hledat možnosti, jak tento...

Kategorie: Různé

MILIÓNY DO ZELENĚ

K Městské části Praha 6 patří přitažlivá místa, která návštěvníkům nabízejí vděčné oázy klidu a odpočinku uprostřed zeleně. Obvodní úřad v Dejvicích se stará, aby i přímo v městské zástavbě nacházeli občané stále víc upravených ploch osázených stromy, keři a květinovými záhony, kde je možné chvíli...

Kategorie: Různé

TRÁVNÍK DOTVÁŘÍ OBRAZ PARKU

V České republice zaujímají trávníky, respektive travnaté porosty, až 70 % ploch, kterým říkáme zeleň. Naše země dosáhla v posledních letech v mnoha oblastech výrazného pokroku. V oblasti péče o trávníky nás ale čeká ve změně k lepšímu ještě dlouhá cesta. Je však třeba hledat možnosti, jak tento...

Kategorie: Legislativa

MILIÓNY DO ZELENĚ

K Městské části Praha 6 patří přitažlivá místa, která návštěvníkům nabízejí vděčné oázy klidu a odpočinku uprostřed zeleně. Obvodní úřad v Dejvicích se stará, aby i přímo v městské zástavbě nacházeli občané stále víc upravených ploch osázených stromy, keři a květinovými záhony, kde je možné chvíli...

Kategorie: Legislativa

MAJETEK A HOSPODAŘENÍ KRAJŮ

Reforma veřejné správy ALENA MOCKOVČIAKOVÁ Legislativní proces reformy veřejné správy ještě není ukončen. Vládní návrhy zákonů jsou předloženy k projednání Parlamentu ČR. Z celé škály problémů vybírám budoucí možnosti zajištění veřejných služeb územní samosprávou v rámci samostatné působnosti, a to...

Kategorie: Legislativa

POSTRÁDÁ JASNÁ PRAVIDLA

Názor Blížící se volby do zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků (VÚSC) vyvolaly "legislativní smršť" a donutily úředníky Ministerstva vnitra novelizovat zákon o hlavním městě Praze, schválený ČNR v květnu 1990. Hlavní město Praha má mít zcela exkluzivní postavení i v rámci vyšších...

Kategorie: Legislativa

MÍSTNÍ KOMUNIKACI URČUJE OBEC

Judikatura Ve sporu o to, zda je určitý pozemek, který chtěl jeho vlastník oplotit, místní komunikací, podal výklad Nejvyšší soud. Toto stanovisko je zajímavé zejména proto, že o zařazení pozemní komunikace do sítě místních komunikací rozhoduje obec. Podstata sporu spočívá v tom, že pokud by byla...

Kategorie: Legislativa

PRÁVO OBČANŮ

Občané se na zasedáních městského zastupitelstva (MZ) domáhají práva klást otázky, respektive zapojovat se do diskuze. Mají na to právo? Máme za to, že podle § 41 zákona o obcích mohou návrhy k projednání předkládat jen zastupitelé a městská rada. ODPOVĚĎ: V § 41 toto ustanovení opravdu najdeme,...

Kategorie: Legislativa

POUŽÍVÁNÍ NAHRÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ

V případě, že zastupitelstvo vyjádří souhlas s používáním diktafonů a videokamer na svém zasedání, jedná v souladu se zákonem? Nedopouští se porušování jiného zákona, zejména ve vztahu k ochraně osobnosti? ODPOVĚĎ: Tím, že se videokamery a diktafony staly běžnou a dostupnou technikou pro většinu...

Kategorie: Legislativa