Filtr

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ ANO, ALE BEZPEČNÁ

Pouze zainteresovaní lidé, většinou výrobci a dovozci vědí, že naše legislativa pamatuje na bezpečnost při používání výrobků a zařízení. Zákon č. 22/1997 Sb., stanovuje, že na trh má být uveden pouze bezpečný výrobek. Jaká je ale skutečnost při pohledu na dětská hřiště? Převážná většina výrobců...

Kategorie: Různé

NA MLÁDEŽI SE ŠETŘIT NEMÁ

V dětech je budoucnost, a ta bude taková, jaké budou až dorostou. Toho jsou si vědomi i zastupitelé města Dolní Benešov na Hlučínsku, které patří počtem 4500 obyvatel mezi největší centra okresu Opava. V roce 1990 vybudoval v Dolním Benešově D. J. Holuscha strojírnu, slévárnu a výrobu obráběcích...

Kategorie: Různé

CHYBĚJÍ JASNÁ PRAVIDLA

Jiřetín pod Jedlovou (580 obyvatel) ve spolupráci s místní tělovýchovnou jednotou postupně od roku 1986 začal budovat a stále ještě buduje sportovní areál. V letech 1986-1990 jsme postavili tři antukové kurty, atletickou minidráhu (60 m, dálka, koule), v dalších letech (1993-1995) jsme dokončili...

Kategorie: Různé

JAK ZÍSKAT PENÍZE

Občanské sdružení vzniká jako dobrovolné seskupení lidí s určitým společným zájmem nebo cílem. Nejčastěji vznikají občanská sdružení pro využití volného času. Občanská sdružení spadají do kategorie neziskových organizací. Zisk tedy není jejich hlavní činností. Hlavním cílem by mělo být napomáhání...

Kategorie: Různé

KUTNOHORSKÉ STŘÍBŘENÍ

Letos si Kutná Hora připomíná významná výročí. Před 700 lety vydal český král Václav II. tzv. Královský horní zákoník - Ius Regale Montanorum. Bylo to první nejdůkladnější sepsání horního práva v Evropě, které se stalo základem pro zákonodárství v mnoha zemích. Vznik zákoníku byl motivován objevem...

Kategorie: Různé

PREZENTACE PAMÁTKOVÉ PÉČE

V březnu se na výstavišti Flora Olomouc uskutečnil třetí ročník specializovaného národního veletrhu RENOVA, zaměřený na obnovu kulturního dědictví měst a venkovských sídel. Vedle komerčních prezentací firem, které se zabývají památkami v rámci své pracovní činnosti, se na galerii pavilonu A...

Kategorie: Různé

STUHA DO SLATIN

Obec nedaleko Jičína tvoří dvě vesnice - vlastní Slatiny a Milíčeves. Počet jejích stálých obyvatel se pohybuje kolem 530. Z toho žije asi 70 obyvatel v domově důchodců v milíčeveském zámku, jehož je obec zřizovatelem. Slatinští získali v soutěži "Vesnice roku" 1999 v regionu středních Čech Zelenou...

Kategorie: Různé

URAN SE JIŽ NETĚŽÍ

Okres Příbram patří svou plochou asi 1600 km2 mezi největší - řadí se na 6. místo ze 73 okresů v ČR. Má asi 108 000 obyvatel, zaměstnaných téměř stejnou měrou v průmyslové i zemědělské výrobě. Důlní činnost, pro Příbramsko typická, byla ukončena. Vznikla tak obava, zda uzavřením uranových dolů a...

Kategorie: Různé

SKROMNÁ NABÍDKA

Letos se konal v Brně již 7. ročník mezinárodního veletrhu technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí URBIS 2000, tentokrát od 16. do 20. dubna. V pavilónu E vystavovaly zejména firmy zabývající se výrobou zařízení pro úklid a čistotu veřejných prostranství, čistíren odpadních vod, městského...

Kategorie: Různé

RECEPT NA TMELENÍ

Jakkoli jsou sádrokartonové desky velmi praktické při stavebních i rekonstrukčních pracích, nepříjemným překvapením se může stát popraskání spár. To může zhatit třeba i několikadenní námahu. Ochranou proti praskání spojů je především dokonalé vytmelení rohových spár, což umožňuje rychle a efektivně...

Kategorie: Různé