Filtr

Foresta bodovala

Konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové přinesla i vyhlášení výsledků soutěže "Geoaplikace roku 1999", jež skončila velkým úspěchem pro firmu Foresta SG, a. s. Soutěž byla vyhlášena Českou asociací pro geoinformace (CAGI) spolu s Ministerstvem vnitra ČR a Svazem měst a...

Kategorie: Téma měsíce

Jak přiblížit úřad občanům

Světové hospodářství prochází procesem přechodu od převážně průmyslové společnosti směrem ke společnosti informační. Jeho výsledek bývá označován jako nová ekonomika. Evropa však do digitálního věku nepostupuje dostatečně rychle. Evropská komise proto přišla s politickou iniciativou eEurope -...

Kategorie: Téma měsíce

Nervový systém mezi městy a obcemi

Letošní mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě byla z mnoha důvodů mimořádně významná, a to nejen rekordní účastí, jež předčila veškerá očekávání. Přítomných téměř třináct stovek účastníků zahrnovalo i zahraniční delegáty a účastníci tak měli možnost porovnávat vývoj...

Kategorie: Téma měsíce

ČESKÁ EKONOMIKA NA CESTĚ K OŽIVENÍ

Pro rok 2000 v hospodářské politice si vláda jako prioritní úkol vytyčila oživit ekonomiku, Česká národní banka pak v souladu s ústavní povinností udržet stabilitu měny. Oba tyto principy pokračují, ovšem v jiné kvantitativní podobě, již z minulého roku. Vývoj a situaci v ekonomice v posledních...

Kategorie: Ekonomika

ASSET MANAGEMENT V MUNICIPÁLNÍ SFÉŘE

S pojmem "asset management" se například zastupitelé měst při vyhlašování veřejných zakázek na správu volných finančních prostředků setkávají stále častěji. Asset management v podmínkách municipální sféry sám o sobě přitom neznamená jenom správu volných finančních prostředků, nýbrž také správu...

Kategorie: Ekonomika

PROGRAM PARTNERSTVÍ MĚST

Evropská komise vyhlašuje pro rok 2000 nová pravidla pro poskytování grantů partnerským městům. Finanční pomoc může být poskytnuta ke krytí organizačních a cestovních nákladů od 750 do 50 000 eur. Program finanční pomoci - nazvaný v angličtině Town-twinning - směřuje k navázání a udržení...

Kategorie: Ekonomika

KONFERENCE O NOVÉM FINANCOVÁNÍ

Správou veřejných financí se koncem března v Praze zabývala již čtvrtá celostátní konference pořádaná Svazem měst a obcí České republiky. Konference byla určena především starostům a vedoucím finančních odborů městských úřadů. Na programu byly mimo jiné návrh zákona o rozpočtovém určení výnosu...

Kategorie: Ekonomika

BUDEME POMÁHAT MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM

V březnu se v Brně sešla první valná hromada nové Asociace malých a středních podniků. Sdružuje podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců a vznikla ze soukromé iniciativy desítky majitelů či ředitelů firem. Jak přípravný výbor několikrát zdůraznil, asociace vznikla i z jejich soukromých prostředků....

Kategorie: Ekonomika

KOMUNIKACE PODNIKATELE S BANKOU

Je známou skutečností, že základním předpokladem podnikání je zajištění potřebných finančních zdrojů. Především u menších a středních podniků je stále základní formou získávání financí bankovní úvěr. Současná situace je z hlediska podnikatelů - žadatelů o úvěr hodnocena velmi kriticky. Velká...

Kategorie: Ekonomika

PRAKTICKÉ MINIMUM

PRO ČLENY PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD (I.) Města a obce jsou vlastníky podílů akciových společností, což si vynucuje potřebu podílet se aktivně na jejich správě. Municipality - jako všichni významní akcionáři - navrhují své kandidáty na místa členů představenstev a dozorčích rad, kteří jsou poté...

Kategorie: Ekonomika