Filtr

MÝTY A REALITY INVESTIČNÍHO ROZHODOVÁNÍ

Dovedu si živě představit duševní rozpoložení starosty, který má v pokladně volných deset miliónů korun z prodeje akcií a zhruba deset let na to, aby je optimálně zhodnotil. Na straně jedné si uvědomuje příležitost k značnému zhodnocení, na straně druhé si je vědom toho, že se nachází v politicky...

Kategorie: Ekonomika

GRANTOVÝ PROGRAM

O Programu obnovy venkova (POV), jehož součástí je možnost podání projektů na připojení k síti internet, se v současné době mezi knihovnickou veřejností hovoří téměř běžně. Společně s PhDr. Janou Krulišovou z Národní knihovny jsme začátkem roku 1999 připravily základní informace pro veřejné...

Kategorie: Ekonomika

OBECNÉ ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

 Pro poskytování dotací platí Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č. j. 11295/97-22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění Doplňku č. 1 (č. j. 11026/98-22 ze dne 5. 10. 1998).  Žádost o poskytnutí dotace musí...

Kategorie: Ekonomika

OSM REGIONŮ NUTS 2

REGIONY NUTS Systém NUTS (La nomenclature des unités territoriales statistiques) zavedl Statistický úřad Evropské unie ve spolupráci s ostatními orgány EU k zabezpečení jednotné unifikované struktury územních jednotek v členských zemích. Od roku 1988 se NUTS používá v legislativě Evropské unie...

Kategorie: Různé

DOMINANTNÍ PARTNER EUROREGIONU

Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o. p. s., (ARR EL) byla založena v prosinci 1998 z iniciativy Klubu Euroregionu Labe. Na jejím vzniku se podíleli zástupci okresních hospodářských komor a úřadů práce okresů Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice, Univerzity J. E. Purkyně Ústí...

Kategorie: Různé

STAVEBNICTVÍ VE VŠECH PODOBÁCH

Od 16. do 20. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční čtveřice veletrhů, které mají jednoho společného jmenovatele - stavebnictví. Jde o mezinárodní stavební veletrh IBF, mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK BRNO, veletrh pro města a obce URBIS a veletrh manipulační a skladovací...

Kategorie: Různé

PLÁN NEBO STUDIE?

Abyste si mohli ujasnit, zda vaše obec potřebuje územní plán nebo zda stačí jen urbanistická studie, musíme si obě možnosti podrobněji popsat a porovnáním zjistit, co která varianta nabízí nebo dovoluje. Územní plán obce nebo města patří podle stavebního zákona č. 83/1998 Sb. (novela původního...

Kategorie: Různé

KVALITU PROVÁZÍ PROSPERITA

školství Navzdory tomu, že litera zákona je jasná, právě § 14, odst. 2, zákona č. 564/1990, o státní správě a samosprávě ve školství v denní praxi přináší nejvíc starostí. Oběma stranám - obcím i školám. Důvod je stejný: nedostatek financí. Protože ani reforma veřejné správy na jeho znění nic...

Kategorie: Různé

Řízení a správa

Na stránce Ministerstva kultury www.mkcr.cz najdeme informace především pro kulturně zaměřené instituce a organizace zřízené nebo podporované obcí. Svědčí o tom již názvy některých položek z úvodní nabídky. Kromě standardních (Struktura ministerstva, Konkurzy na obsazení různých funkcí, Příspěvkové...

Kategorie: Různé

DOKUMENTY ÚŘADŮ NA INTERNETU

Ve středisku Města a obce online se vytváří Archív dokumentů a informací úřadů územní samosprávy České republiky na internetu. Internet se stává vhodným nástrojem komunikace veřejné správy s občanem. Proto také zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na internet pamatuje a ukládá...

Kategorie: Různé