Filtr

PŘIJETÍ DARU PRO OBEC

V našem zastupitelstvu vznikly pochybnosti o tom, který z orgánů je oprávněn přijmout dar určený obci - městská rada nebo městské zastupitelstvo? ODPOVĚĎ: Pokud se jedná o nemovitosti, je odpověď jednoznačná. V § 36a v odst. 1 písm. a) se říká, že obecní zastupitelstvo rozhoduje o "nabytí a převodu...

Kategorie: Legislativa

STAROSTA A ZÁKON

Může starosta pozastavit každé usnesení obecní rady, nebo jen to, které odporuje zákonu? ODPOVĚĎ: Tazatel má na mysli patrně oprávnění starosty podle §52 odst. 2, které říká, že "Starosta může pozastavit výkon usnesení obecní rady v otázkách samostatné působnosti obce, má-li za to, že je nesprávné....

Kategorie: Legislativa

RADNICI ZÁLEŽÍ NA NÁZORECH OBČANŮ

Od června loňského roku pracuje při Městské radě Kladna dobrovolná skupina občanů, která pomáhá řešit nejdůležitější problémy města. Skupina občanů se podílí na rozhodování o budoucnosti města a dává vlastní podněty k jednání zastupitelstva a městské rady. Je stále otevřena všem zájemcům o činnost....

Kategorie: Různé

SCHÁZÍME SE U HRADU

V severní části okresu Mladá Boleslav leží obec Boseň, která v soutěži "Vesnice roku 99" získala v rámci středočeského regionu druhé místo. Území obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Více než třetina z celkového počtu obydlí slouží k rekreaci, nastálo zde žije 370 obyvatel....

Kategorie: Různé

VSTŘÍC INVESTORŮM

Po dlouhá desetiletí působil Jičín spíše ospalým dojmem. V létě se tu zastavili turisté z Českého ráje, v zimě lyžařské zájezdy na cestě do Krkonoš. Pak se začal Jičín objíždět dopravním obchvatem. Město ale začalo opět ožívat. O změnách posledních let jsme hovořili se starostou MVDr. Jiřím Liškou....

Kategorie: Různé

REGIONÁLNÍ FÓRUM 2000

Osmnáctého května se Zlín stane dějištěm Regionálního fóra 2000. Hlavním motivem setkání zástupců veřejné správy a podnikatelské sféry - v Academii Centrum Fakulty technologické Zlín (na snímku) - bude diskuze na téma: "Partnerství veřejného a soukromého sektoru". Akci, kterou pořádá Úřad města...

Kategorie: Různé

KATALOG SOS ODPADY

Osmý ročník katalogu odpadů a jejich zneškodňovatelů "SOS odpady 2000" vyjde v květnu letošního roku. Příručku připravuje Informační středisko pro životní prostředí REK, Stará Boleslav. Tato již osvědčená pomůcka nabídne podrobné a aktuální informace o tom, kde a jaký odpad je možno zneškodnit či...

Kategorie: Různé

DO KALENDÁŘE

23.-24. 3. EKOSTYL (České Budějovice - Výstaviště) - ekologické technologie, ekologicky šetrné výrobky, ekologické stavby, likvidace odpadů a ekologických havárií, obnovitelné zdroje energie, trvale udržitelný rozvoj 28. 3.-1. 4. CLIMATHERM (Bratislava) - mezinárodní specializovaná výstava...

Kategorie: Různé

ZAČÍNÁ SOUTĚŽ MEZI REGIONY

Jednou z priorit Svazu a měst a obcí (SMO) je příprava samospráv na vstup do Evropské unie (EU). O aktivitách SMO a inspiraci, kterou nám mohou přinést zkušenosti z kandidátských i členských zemí, jsme hovořili s výkonným místopředsedou SMO Ing. Františkem Dohnalem. [*] Jak hodnotíte připravenost...

Kategorie: Různé

RIZIKA JSOU VE FINANCÍCH

Zaměstnavatelské svazy kritizují reformu veřejné správy. V zákonech mj. chybí vymezení odpovědnosti krajů a obcí za veřejné služby nebo koncepce rozpočtových a příspěvkových organizací. Snaha přiblížit státní správu a veřejnou správu občanům a provádět ji tam, kde lze získat konkrétní informace a...

Kategorie: Ekonomika