Moderátor:
Ing. Jarmila Šťastná
Audio záznam:
Stáhnout

Specifika zpětného odběru a recyklace přenosných baterií

RNDr. Petr KRATOCHVÍL