Autor
Kategorie:
Téma měsíce

19. ročník soutěže o titul Historické město roku vrcholí

Finalisty letošního klání o titul Historické město roku 2012 a Cenu za nejlepší Program regenerace památkových rezervací a zón jsou Cheb, Jilemnice a Příbor. Kdo zvítězí?

Poputuje celkové prvenství v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR/MPZ) po Znojmu a Uherském Hradišti i do třetice na Moravu? Buď jak buď, výsledek se oficiálně odtajní 18. dubna, v datum, na něž připadá Mezinárodní den památek a historických sídel. Zástupci vítězného města za rok 2012 si ocenění převezmou ve Španělském sále Pražského hradu a redakce časopisu Moderní obec bude ceremoniálu přítomna, neboť při něm udělí jednomu ze 14 krajských finalistů zvláštní cenu. Připomeňme ještě, že Program regenerace MPR a MPZ vyhlašuje Ministerstvo kultury a soutěž měst iniciovalo v roce 1995 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

CHEB DOPLNIL I DOMOVNÍ ZNAMENÍ

Čím zaujala trojice nominovaných historických měst hodnoticí komisi? V královském městě Chebu žije v současnosti přes 33 tisíc obyvatel. Území historického jádra je památkovou rezervací od roku 1981 a zahrnuje 205 nemovitých kulturních památek. Město se do Programu regenerace zapojilo už roku 1993 a k jeho významným památkám patří Chebský hrad, městské hradby, bývalý klášter klarisek se špýcharem a s kostelem sv. Kláry, areály klášterů minoritů, dominikánů a františkánů, vysoké kupecké domy na náměstí včetně souboru domů Špalíčku, stará a nová radnice či kostel sv. Mikuláše.

Z prostředků Programu regenerace (přes dva mil. korun) bylo loni obnoveno sedm domů, městská knihovna a královský palác v areálu hradu. Z městského rozpočtu jdou každoročně desítky milionů nejen na údržbu a obnovu kulturních památek, ale též nepamátkových objektů. Vznikla také příručka, která se týká reklamy a historických vývěsních štítů v MPR, na jejichž zhotovení město přispívá.

Chebští též loni doplnili prázdné niky na domech a domovní znamení. A zmiňme také pořádání množství kulturních a společenských akcí, jež se odehrávají na náměstí Jiřího z Poděbrad či na Chebském hradě.

JILEMNICE OBNOVILA PARK U ZÁMKU

Jilemnice – brána do západních Krkonoš a průkopník lyžování u nás je domovem necelých 6000 obyvatel. MPZ byla vyhlášena v roce 1990 a nachází se v ní 36 nemovitých kulturních památek. Programu regenerace se účastní od roku 1993. Díky citlivým opravám neztrácí historická zástavba charakteristickou atmosféru a celkový dojem vnitřního obrazu města postupně doznává zlepšení. Dominantami jsou kostel sv. Vavřince a rozlehlý areál zámku s parkem. Na Masarykově náměstí upoutá radnice, před níž jsou umístěna dvě sousoší a kašna. Původní roubená zástavba města se zachovala ve Zvědavé uličce.

Loni se v rámci Programu regenerace obnovila škola (č. p. 288), radnice, kostel sv. Vavřince a socha sv. Barbory s finanční podporou ve výši 1 040 000 mil. korun. Dalšími investičními akcemi města byla např. úprava prostranství u kostela sv. Vavřince a školy a I. etapa revitalizace zámeckého parku poničeného hurikánem. Jilemnice poskytuje finanční příspěvky na obnovu památek a nepamátkových objektů také přímo ze svého rozpočtu objektům v MPZ i mimo ni.

Ve městě, které žije bohatým kulturním a společenským životem, působí např. Jilemnický okrašlovací spolek a Jilemský spolek paní a dívek.

V PŘÍBOŘE SE ODDÁVÁ NA KOLEJI

Město Příbor v předhůří Beskyd obývá téměř 9000 obyvatel. Území historického jádra je MPR od roku 1989 a napočítáme v ní 55 kulturních památek. Do Programu regenerace se Příbor aktivně zapojuje od roku 1993. K plnění přistupuje koncepčně a spolupráce s vlastníky památek už nese ovoce.

Dominantou města je kostel Narození Panny Marie a kostel sv. Valentina, raritou dlažba z říčních valounů, zachovaná např. v podloubí domů na náměstí. Loni se díky Programu regenerace (850 tisíc korun) obnovoval areál zmíněného kostela a tři měšťanské domy. Dokončena byla obnova piaristické koleje, v níž Příbor získal prostory pro ZUŠ, obřadní síň a jednací sál. Město projekčně připravilo vybudování zahrady na místě té bývalé a odkoupilo další pozemek kvůli zpřístupnění zahrady z náměstí.

Příbor spravuje fond regenerace, z nějž přispívá vlastníkům na obnovu kulturních památek i nepamátkových objektů v MPR. I v Příboře kvete bohatý společenský život. Zdařilým počinem je i výstava plakátů v piaristické koleji »Jak šel čas v Příboře«.

Soubor měšťanských domů je chloubou městské památkové rezervace Chebu.

FOTO: archiv

Areál chebského hradu se řadí mezi nejvýznamnější památky na území města.

FOTO: archiv

Pohled na upravené Masarykovo náměstí v Jilemnici s radnicí, sousoším a kašnou.

FOTO: Dagmar Hofmanová

Součástí revitalizace náměstí v centru Příboru je také nová zádlažba a sítě.

FOTO: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *