Aby stará nádraží nemusela zchátrat

Mnoho železničních stanic chátrá a některé byly dokonce zbořeny. Naštěstí už ale známe také případy, kdy jsou nádražní budovy zachráněny a následně slouží novému účelu.

Nádražní budovy jsou součástí průmyslového dědictví. Železnice vždy významně podporovala cestovní ruch v regionech a byla součástí identity obcí. V důsledku hospodářských změn, rozvoje automobilové dopravy či modernizace tratí ale byla postupně řada železničních tratí rušena a pro opuštěné nádražní budovy je nutné hledat nové využití.

NEJEN TEMATICKÉ VYUŽITÍ

Jednou z možností, jak budovy zachránit, je jejich konverze na muzea místních železnic s expozicemi o jejich historii, nejlépe spojené s turisticky atraktivními jízdami historických vlaků na úsecích kdysi zrušených tratí. Úspěšné je v tomto směru občanské sdružení Zubrnická museální železnice, které provozuje nejen muzeum (v areálu Zubrnického nádraží), ale postupně obnovuje i provoz na trati do Velkého Března. Podobných případů je samozřejmě více.

Přínosem k rozvoji turistického ruchu v regionu a zároveň k záchraně objektů nádraží je rovněž jejich adaptace na nové využití, které nesouvisí s železnicí. Povedeným příkladem je areál stanice Ujkovice na zrušené trati Dobrovice – Dětenice, v němž byl vybudován malý pivovar s bydlením.

Častým případem záchrany staničních budov je též jejich nové využití k bydlení. Jestliže nový majitel navíc zachová jejich původní charakter a nejlépe i některé identifikační prvky někdejšího provozu (např. cedule se jménem stanice), stává se taková adaptace i malou turistickou zajímavostí.

Železniční tratě se ruší i v posledních letech a Správa železniční dopravní cesty, současný majitel budov a tratí, aktuálně jedná o jejich odprodeji (či převedení) na nové majitele, jimiž mohou být i obce.

Nadějí, že se blýská na lepší časy a do záchrany někdejších nádraží či dokonce železničního provozu se zapojuje i místní samospráva, je případ jihomoravského Hevlína. Zástupci obce se ve spolupráci se Spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě zasloužili o zapsání tamní nádražní budovy na seznam kulturních památek a nyní jednají o jejím využití. Do budoucna by pak rádi obnovili provoz na trati do Hrušovan nad Jevišovkou.

MICHAL ROUBÍK

Institut pro památky a kulturu, o. p .s.

Náměty k řešení nabídne obcím konference

Obnovou a využíváním opuštěných nádražních budov se zabývá pátý ročník mezioborové konference PROPAMÁTKY, kterou dne 13. listopadu pořádá v prostorách Hlavního nádraží v Praze Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Účastníci vyslechnou příspěvky o různých typech nádražních budov, možných směrech jejich využití, úspěšných příkladech záchrany či konverze a možnostech financování projektů obnovy.

On-line registrace na konferenci probíhá na webu: www.konference.propamatky.cz.

Opravené budovy železniční stanice Zubrnice jsou dnes využívané jako muzeum.

FOTO: AUTOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *