Agentura pro sociální začleňování vyhlašuje 5. vlnu spolupráce s obcemi

Další vlna spolupráce Agentury pro sociální začleňování s obcemi byla vyhlášena minulý týden. Obce, které chtějí systematicky a koordinovaně řešit problematiku sociálního vyloučení na svém území, se budou moci přihlásit do 5. vlny spolupráce do 12. června 2016.

Podle nových pravidel výběru obcí, které Monitorovací výbor Odboru (Agentury) pro sociální začleňování minulý týden schválil per rollam, se do další vlny spolupráce budou moci zapojit obce nebo svazky obcí, které na svých územích zavádějí sociální prointegrační politiky, ale pro své další snažení potřebují expertní podporu a finanční prostředky na rozvoj nových či rozšíření stávajících aktivit. Finanční prostředky budou moci čerpat ze tří operačních programů, a sice OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu.

Naším dlouhodobým cílem je nabídnout pomoc a podpořit co nejvíce obcí a měst, které svádějí boj s chudobou, nezaměstnaností, špatnou dostupností veřejných služeb  a s tím spojenými problémy. Do roku 2020 plánujeme rozšířit působnost Koordinovaného přístupu ze současných 37 na celkových 70 lokalit,“ uvedl k tomu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, do jehož gesce agentura spadá.

Zda území žadatelů splňují kritéria sociálně vyloučených lokalit, se posuzuje primárně na základě takzvané Gabalovy zprávy z roku 2015. Součástí této zprávy je i unikátní mapa zachycující jev sociálního vyloučení na území českých obcí s rozšířenou působností. Podle Gabalovy zprávy vzrostl od roku 2006 počet těchto oblastí z 310 na 606. Tento narůstající trend poukazuje na stále trvající potřebu komplexního a dlouhodobého řešení příčin sociálního vyloučení ve všech klíčových oblastech, kterých se týká – od bydlení přes bezpečnost, dluhy, rodinu, sociální služby, vzdělání, zaměstnanost až po zdraví. Působení agentury v každé z nových obcí tak začíná mapováním potřeb v sociálně vyloučených lokalitách, ale i v jejich okolí. Gabalova zpráva však není jedinou možností, jak vyloučenost lokalit prokázat, využít je možno i jakoukoli jinou studii, která sociální vyloučení popíše.

Agentura pro sociální začleňování disponuje v rámci tří regionálních center sítí lokálních konzultantů a expertů. Znalost terénu a návrh opatření ve spolupráci s místními aktéry šitý na míru podmínkám dané obce je klíčovým přínosem naší práce,“ vysvětlil ředitel Agentury Radek Jiránek a dodal: „V současnosti vnímáme velký zájem obcí využít možnosti  rekonstrukce a nákupu sociálních bytů z investičního programu IROP.  Snažíme se  na tento zájem reagovat poskytováním projektového poradenství. Právě podpora přípravy projektů patří podle dosavadních zkušeností k nejžádanějším službám, které agentura v lokalitách poskytuje.“

Více informací včetně podrobných pravidel pro přihlášení i postup při výběru obcí ke spolupráci je popsáno na webu Agentury pro sociální začleňování: www.socialni-zaclenovani.cz. Spolupráce s vybranými obcemi bude zahájena v srpnu 2016.*

/zr/

 

Ilustrační foto: archiv Agentury pro sociální začleňování

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *