Aktuální ministerská makroekonomická predikce a fiskální prognóza pod drobnohledem Výboru pro rozpočtové prognózy

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém jednání v závěru minulého týdne vyhodnotil makroekonomickou predikci Ministerstva financí z ledna 2021 pro rok 2021 z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění jako realistickou. Pro uvedené hodnocení hlasovalo 5 ze 7 přítomných členů Výboru, dva členové považovali predikci za optimistickou, zbylí dva členové byli z jednání omluveni.

Většina členů Výboru považovala makroekonomickou predikci Ministerstva financí za kvalitní a souhlasila s jejími závěry v kontextu okamžiku její uzávěrky. „Členové nicméně zdůrazňovali, že od okamžiku zveřejnění prognózy se rizika vývoje zvýšila, což posunulo hodnocení prognózy k více optimistickému směru. Mezi rizikovými parametry byly nejčastěji zmiňovány trh práce, inflace a investiční aktivita,“ uvedl po jednání předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Pavel Sobíšek.

Připomněl také, že lednová makroekonomická predikce bude letos sloužit jako jeden z hlavních podkladů pro přípravu novely zákona o státním rozpočtu na rok 2021, jež má být podle dřívějšího vyjádření ministryně financí vládě předložena na přelomu února a března.

Členové Výboru se mimo to vyjádřili také k procesu tvorby makroekonomických prognóz v loňském roce a konstatovali určité zklamání nad absencí prognózy Ministerstva financí z listopadu 2020. Ačkoliv samotná listopadová prognóza nevstupuje do přípravy státního rozpočtu následujícího roku, její absenci vnímali členové jako nenaplnění očekávání veřejnosti.

Kromě nové makroekonomické predikce Ministerstva financí posoudil Výbor pro rozpočtové prognózy také fiskální prognózu Ministerstva financí z ledna 2021. Z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v roce 2021 ji označil rovněž za realistickou. Pro toto zařazení hlasovalo 6 ze 7 přítomných členů Výboru, jeden člen považoval prognózu za optimistickou, zbylí dva členové byli z jednání omluveni.

Členové výboru vesměs vyjadřovali uznání nad výsledky práce expertů Ministerstva financí, kteří vyvinuli velké úsilí v podchycení všech daňových změn, často legislativně přijímaných na poslední chvíli a nestandardním způsobem. Většina členů považovala za realistickou predikci autonomní báze příjmů daní a pojistného, tedy predikci s odhlédnutím od vlivu diskrečních položek, a to v kontextu fungování v minulosti pozorovaných vazeb s makroekonomickou prognózou.

„Právě diskreční položky, kterých se sešel velký počet a dohromady ovlivňují vysoký objem příjmů, byly nicméně označovány za rizikový faktor, neboť mohou dřívější vazby na makroekonomický vývoj narušit,“ upozornil předseda Výboru pro rozpočtové prognózy Pavel Sobíšek a dodal, že několik členů Výboru z tohoto důvodu vyjádřilo váhání mezi realistickým a optimistickým hodnocením predikce příjmů.

/zr/*

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down