Aktuální publikace pro obce a města

Publikace Přestupky a další správní delikty - ÚZ č. 924 obsahuje v úvodní části aktuální znění zákona o přestupcích po dalších 4 novelách přijatých od vydání minulého čísla. Druhá část obsahuje citace 250 vybraných ustanovení těch zákonů, které stanoví pokuty ukládané fyzickým osobám, právnickým...

Publikace Přestupky a další správní delikty – ÚZ č. 924 obsahuje v úvodní části aktuální znění zákona o přestupcích po dalších 4 novelách přijatých od vydání minulého čísla. Druhá část obsahuje citace 250 vybraných ustanovení těch zákonů, které stanoví pokuty ukládané fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikatelům za přestupky, jiné správní delikty, pořádkové delikty a disciplinární delikty. Publikace je členěna na 27 tematických podkapitol; pro snazší vyhledávání je její součástí i rejstřík a chronologický seznam všech předpisů. Všechny změny proti minulému vydání (podle stavu k 26. 11. 2012) jsou vyznačeny tučným písmem a v rámečcích jsou pasáže s budoucí účinností. Více se dozvíte na www.pre.sagit.cz.

Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie – ÚZ č. 952, to je rozsáhlý soubor 30 předpisů v úplném znění (podle stavu k). Je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Publikace mj. obsahuje zákon o obcích, krajích, Praze, o obcích s rozšířenou působností, o kronikách obcí, dále předpisy o matrikách, o svobodném přístupu k informacím, o informačních systémech veřejné správy a další. Změnami byla dotčena většina nosných zákonů a některé prováděcí předpisy, mj. vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách. Nová je vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků ÚSC. Více informací najdete na na www.obce.sagit.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *