Aktuální publikace

Publikace Doprava - ÚZ č. 964 obsahuje soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava; dráhy. Její součástí je nařízení Evropského parlamentu a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících. Rozsáhlé změny zaznamenaly zákon o silniční dopravě...

Publikace Doprava – ÚZ č. 964 obsahuje soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava; dráhy. Její součástí je nařízení Evropského parlamentu a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících. Rozsáhlé změny zaznamenaly zákon o silniční dopravě (45 změnových bodů) a některé prováděcí předpisy. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem (podle stavu k 3. červnu 2013). Odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Podrobnější informace naleznete na internetové adrese www.sagit.cz.

Publikace Cenové předpisy – ÚZ č. 959 zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen po změnách souvisejících s novým zákonem o Finanční správě (podle stavu k 15. 4. 2013). Dále obsahuje výměr Ministerstva financí č. 01/2013, kterým se vydává seznam zbo-ží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří doprava nákladů a osob, nájemné z pozemků, služby spojené s užíváním nájemního by-tu, mléčné výrobky pro žáky, komunální odpad. Více informací je na www.ceny.sagit.cz.

Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území – ÚZ č. 965 je název pu- blikace, která obsahuje tzv. krizovou legislativu (krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy) a zákon o státní pomoci při obnově území. Dále zahrnuje zákon o Hasičském záchranném sboru ČR a předpisy požární ochrany. Celkem je to 27 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v aktuálním znění, které se významně týkají orgánů státní správy, krajů a obcí. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem (podle stavu k 10. 6. 2013). Více informací najdete na www.kri.sagit.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *