01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuální výzvy pro přijímání projektů v roce 2005

Zatímco projekty předložené v roce 2004, které následně obstály v náročném výběru, se postupně začínají uskutečňovat, jednotlivé dotační programy již otevírají další kola výzev pro přijímání nových projektových žádostí v letošním roce.

Týká se to zejména výzev v rámci Společného regionálního programu (SROP), Operačního programu Infrastruktura (OPI) a Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).

Společný regionální operační program

Předpokládaným termínem 3. kola výzev pro individuální projekty byl 1. únor 2005. Vyhlášení výzev krajských úřadů pro předkládání akcí do grantových schémat SROP mělo proběhnout v lednu, resp. únoru.

Veškeré aktuální informace o výzvách jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz, odkazy Strukturální fondy a SROP. Současně jsou zde podrobně prezentovány rady a pokyny pro žadatele platné pro tuto výzvu.

OP Průmysl a podnikání

Systém průběžných výzev umožňuje žadatelům o podporu z Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) předkládat projekty nepřetržitě i v průběhu letošního roku. Podle informací Ministerstva průmyslu a obchodu - Řídícího orgánu OPPP - bude v roce 2005 opět otevřen program Rozvoj. Na druhou etapu tohoto programu je připraveno dalších 10 miliónů eur (zhruba 310 miliónů korun). Ministerstvo v současné době dokončuje novou podobu programu Rozvoj (zvažují se v něm varianty dotace, úvěru či kombinace obou). Program by měl být vyhlášen ještě v průběhu I. čtvrtletí 2005.

Bližší informace o podmínkách jednotlivých programů podpory pro podnikatele jsou k dispozici na www.mpo.cz, odkaz OPPP.

OP Infrastruktura

V termínu 3. 1. - 15. 3. přijímá Státní fond životního prostředí (zprostředkující subjekt tohoto programu) projektové žádosti v rámci priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury, a to na všechna opatření s výjimkou oblasti infrastruktury ve vodním hospodářství (zejména dotace na ČOV).

Současně lze předkládat projekty v rámci priorit zaměřených na podporu dopravy, předběžným termínem uzávěrky přijímání projektů pro další kolo hodnocení je počátek února 2005.

Podrobnosti k realizaci programů OPI jsou zveřejněny na internetových adresách www.sfzp.cz a www.mdcr.cz , odkazy Fondy EU a Strukturální fondy.

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Také pro tento operační program můžeme další kola výzev očekávat v prvním pololetí letošního roku. Oblasti podpory budou navazovat na dotační tituly z roku 2004, avšak žadatelé musejí počítat s drobnými změnami podmínek či pravidel pro předkládání projektů v závislosti na vývoji realizace tohoto programu.

Aktuální informace jsou k dispozici na www.mze.cz, odkazy Dotace a programy a Operační program zemědělství.

OP Rozvoj lidských zdrojů

Na výzvy konečným příjemcům k předkládání grantových schémat v rámci jednotlivých opatření Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů od prosince 2004 navazovaly výzvy konečným uživatelům k předkládání tzv. grantových projektů do těchto grantových schémat. V současné době je aktuální výzva Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV - odboru trhu práce) v rámci grantového schématu Podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, a to od 5. 1. do 11. 3. 2005. MPSV - odbor poradenství a zprostředkování dále vyhlásil výzvu pro grantové schéma Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí, termín pro předkládání grantových projektů je 5. 1. - 18. 3. 2005. V době od 3. 1. do 11. 3. 2005 je také otevřená výzva MPSV - odboru sociálních služeb, a to v rámci grantového schématu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb a Integrace specifických cílových skupin. V průběhu ledna a února 2005 měly být vyhlášeny výzvy pro předkládání grantových projektů i v rámci ostatních opatření OP RLZ.

Podrobné informace o termínech i podmínkách jednotlivých výzev jsou pravidelně zveřejňovány na www.esfcr.cz, odkaz Výzvy.

Oficiální server Ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz nabízí další aktuální informace o veškerých programech podpory z fondů EU včetně přehledně zpracovaných kontaktních údajů a množství souvisejících dokumentů a publikací.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down