Architektonické soutěže pro lepší města a obce /2

Březnová Moderní obec představila výhody soutěží o návrh. Vedle investičních a provozních nákladů se v nich hodnotí účelnost návrhu, udržitelnost, estetická kvalita, význam pro obec. To vše díky tomu, že se vybírá z konkrétních návrhů budoucí stavby či územního plánu. Jak soutěž probíhá?

Důležitými fázemi soutěže o návrh (zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 102-109) jsou z pohledu vyhlašovatele příprava, vyhlášení a hodnocení včetně výběru oceněných, propagace výsledků a návazné jednací řízení bez uveřejnění zakončené uzavřením smlouvy s nejvhodnějším uchazečem.

BEZ KVALITNÍ PŘÍPRAVY TO NEJDE

Přípravná fáze je zásadně důležitá pro fáze návazné a trvá od záměru po vznik zadání. Právě na počátku je vhodné zapojení veřejnosti, což může přinést doplňující nápady a vést ke vzniku veřejné podpory. V dalším průběhu s nárůstem odbornosti a odpovědnosti je zapojení veřejnosti obtížnější.

Zadání a celou administrativu soutěže připravuje zaměstnanec úřadu nebo externista. Řada agentur specializujících se na výběrová řízení má se soutěží o návrh omezené zkušenosti, při výběru je proto nutné požadovat reference. Česká komora architektů (ČKA) připravuje jako novou službu seznam zkušených organizátorů.

Zadání by mělo obsahovat stavební program, který by měl být závazný jen v nejnutnějších částech (přeurčenost by vyloučila možnost nezatíženého inovativního řešení), a všechny skutečné limity. Součástí zadání jsou podklady – digitální mapy v obecně přístupném formátu (polohopis, výškopis s vrstevnicemi, katastrální mapa, technická mapa, ortofoto, územní plán, kvalitní foto území). Pokud je porota přítomna tvorbě zadání, lépe a rychleji pak ohodnotí odevzdané návrhy.

Během přípravy se zvolí adekvátní forma soutěže (jednoči dvoukolová, vyzvaná, otevřená, příp. kombinovaná) a její rozsah – poradí zkušený organizátor. Vyhlášení soutěže je potřeba co nejlépe propagovat, zejména v odborném tisku či na internetových portálech (např. archiweb a earch).

Při hodnocení zaslaných návrhů se projeví význam nezávislých odborných porotců. Ti umí rychle rozpoznat úroveň kvality, výhody a nevýhody jednotlivých návrhů a vysvětlit je zástupcům obce. Při větších akcích je vhodné přizvat odborné poradce na dílčí problematiku (např. doprava či energetika). Po uzavření soutěže je dobré výsledky propagovat (např. výstavou či katalogem).

CELKOVÁ KVALITA VS. CENA

Porota vybere nejkvalitnější návrh podle předepsaných kritérií. Výjimečně mohou nastat komplikace v komunikaci mezi vítězem a zadavatelem. K té mj. slouží jednací řízení bez uveřejnění, v němž může zadavatel jednat i s autory dalších oceněných návrhů a více uplatnit svůj pohled na věc.

Soutěž o návrh vyžaduje lepší přípravu než obyčejná obchodní soutěž. Přináší ale možnost hodnotit celkovou kvalitu veřejné investice, nikoliv jen mechanicky porovnat nabídkovou cenu za projekt, jež je zlomkem takové investice a jen jedním z kritérií.

Hlavní současný problém je malá zkušenost firem specializovaných na výběrová řízení s tímto způsobem zadání. S větším zájmem o skutečnou kvalitu investičních akcí však poroste i jejich zkušenost. Do té doby lze využít servis bezplatných konzultací ČKA, která většinu soutěží sleduje.

MICHAL FIŠER

TŘIARCHITEKTI

PETR LEŠEK

PROJEKTIL ARCHITEKTI

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *