Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Asociace měst pro cyklisty bude lobbovat za účinnější model dopravy

Změnit pokřivený pohled na cyklodopravu u nás hodlá Asociace cykloměst - sdružení, jež vzniklo inspirováno snahami v jiných evropských zemích po roce 2000.

Jedním z cílů nové Asociace měst pro cyklisty (www.cyklomesta.cz) je zrovnoprávnění cyklistické dopravy s automobilovou. Avšak města musí umožnit mobilitu pro všechny obyvatele, je přesvědčen předseda Asociace a jihlavský primátor Ing. Jaroslav Vymazal. »Systém dopravy je jedním z kritérií kvality života ve městě a má být vyvážený. Mobilita nemůže zahrnovat jen osobní automobilovou přepravu, ale i veřejnou, cyklistickou a pěší. Zmizí-li ze silnic měst velké množství aut, prospěje to i těm, jež je k přepravě potřebují.«


Města, která se dala tímto směrem, se již dříve (v květnu 2011) stala signatáři tzv. Uherskohradišťské charty za dlouhodobou podporu cyklistické dopravy a mohla svými připomínkami ovlivňovat vznik Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020 (zkráceně Cyklostrategie 2013). Tu letos na jaře schálila vláda.

FINANCE, LEGISLATIVA I MARKETING

Asociace bude usilovat především o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklodopravy prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a o změny v naší legislativě ve prospěch procyklistických opatření. Jak upozorňuje jednatel sdružení a národní cyklokoordinátor Ing. Jaroslav Martinek, legislativní překážky často dominují nad nedostakem financí. Za první úspěch Asociace lze v tomto ohledu považovat vznik Memoranda o podpoře cyklistické dopravy, k němuž se svým podpisem připojují zákonodárci hlásící se k podpoře udržitelné mobility.

Podle Ing. Daniela Mourka z Nadace Partnerství, viceprezidenta Evropské cyklistické federace je vedle změny legislativy třeba nabídnout městům též příležitosti, aby se něco naučila a mohla si vyměňovat zkušenosti, které využijí i ve svém marketingu. »Města se přes podporu cyklistiky mohou začít mnohem víc zviditelňovat, což vidíme třeba na příkladu Jihlavy či zmíněné Uherskohradišťské charty,« říká.

Více než dvacítka měst a obcí, které chtějí prosazovat zlepšování podmínek pro rozvoj cyklodopravy na svém území, spojily síly a na ustavující červencové schůzi v Praze založily Asociaci měst pro cyklisty.

FOTO: RADKA ŽÁKOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *