Bariérové prostředí v obci omezuje každého

Přibližně třetinu obyvatel Evropy tvoří lidé se specifickými požadavky na dopravu a občas se v této skupině ocitá každý. Systematický přístup k odstraňování bariér nabízí nová metodika ISEMOA.

Rodiče s kočárky, senioři, cestující se zavazadly, cyklisté i chodci – ti všichni se spolu s vozíčkáři či nevidomými setkávají ve veřejném prostoru s bariérami, jež jim znemožňují nebo znepříjemňují cestu k cíli. Nová metodika ISEMOA (Improving seamless energy-efficient mobility chains for all) k systematickému přístupu k odstraňování bariér, byla ověřena během tříletého mezinárodního projektu podpořeného Evropskou komisí v programu Inteligentní Energie pro Evropu. Jeho cílem je zlepšit přístupnost celého dopravního řetězce »od dveří ke dveřím« tak, aby se i lidé se sníženou schopností pohybu a orientace stali méně závislými na používání auta a mohli se pohybovat udržitelnými způsoby dopravy. Zlepšení přístupnosti veřejných prostor přispívá i ke zlepšení kvality života.

AUDIT, KTERÝ NASMĚRUJE

Metodika ISEMOA posuzuje kvalitu přístupnosti z pohledu uživatelů. Externí auditor pomůže obci sestavit pracovní skupinu a provádí ji auditem přístupnosti. Pracovní skupinu tvoří zástupci poskytovatelů (samospráva, úřad, správci komunikací, operátoři dopravy) a uživatelů (veřejnost, zájmová sdružení). Společně hodnotí aktuální stav a navrhují opatření k jeho zlepšení.

Posuzují se hlavně geografické souvislosti (vzdálenosti), stav cykloa pěších tras, frekvence spojů veřejné dopravy, bezbariérová řešení staveb, komunikací a služeb (chodníky, cyklostezky, zastávky, vozidla). Audit však začíná pohledem na práci poskytovatelů: Věnuje se někdo na úřadě systematicky odstraňování bariér? Má podporu vedení? Existuje koncepce? Pracuje se s ní?

Odpovědi na tyto a jiné otázky a zejména vyjasnění postojů v pracovní skupině jsou odrazovým můstkem pro návrh akčního plánu a jeho realizaci. Zjištění neslouží ke srovnání s jinými obcemi. Další audit provedený s odstupem asi dvou let ukáže, jak se daří práce na odstraňování bariér, a na které slabé stránky upřít pozornost.

PRVNÍ V TERÉNU: HOLICE A KOLÍN

Jako členové mezinárodního projektového týmu, v němž reprezentujeme ČR spolu s Ústavem pro ekopolitiku, o.p.s., jsme novou metodiku testovali v Holicích a Kolíně.

V Holicích audit ukázal, že přes zájem vedení města a dílčí kroky ke zlepšování přístupnosti jde o nahodilá opatření bez návazností a vyhodnocení dopadu. Radní už ale zareagovali na výsledky auditu a město si nechalo zpracovat záměr do Národního rozvojového programu mobility pro všechny administrovaného Úřadem vlády ČR, jenž byl schválen.

Díky tomu mohli požádat o dotaci na první etapu realizace – zlepšení přístupnosti polikliniky a bezbariérové řešení nejvyužívanějších chodníků a křižovatek v centru města. Další příležitost město využilo při vyhlášení grantového programu S Allianz bezpečně, když získalo finance na zklidnění dopravy před základní školou.

V Kolíně zahrnuli externí auditoři do hodnocení aktuálního stavu i terénní šetření, jež bylo přijato pozitivně a mnoha účastníkům otevřelo oči v pohledu na bezbariérový pohyb městem. Na základě auditu ISEMOA upřeli pozornost zejména na dosud chybějící koordinaci jednotlivých opatření.

Metodika ISEMOA je nástroj umožňující posouvat se vpřed postupně, krok za krokem. Vyškolení auditoři jsou připraveni v tom pomoci i dalším obcím (www.isemoa.eu).

ROBERT SEDLÁK

Nadace Partnerství

V Holicích podporují bezbariérový pohyb městem, podle auditu ale spíše nahodile.

FOTO: archiv Nadace Partnerství

Terénní šetření v Kolíně, kde vznikla velmi reprezentativní pracovní skupina.

FOTO: Michaela Valentová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *