01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bezplatný portál vychází vstříc žadatelům

Internetový portál eDotace je společný projekt firmy Raven Consulting, spol. s r. o., Prodotační komory ČR a vydavatelství Economia a. s., jeho divize Economia OnLine. Koncepci a obsah portálu nám přiblížil Ing. Jan Havránek, ředitel Raven Consulting, spol. s r. o.

 Jak je portál koncipován?

Čerpání dotací ze strukturálních fondů EU je poměrně složitý proces, pro nás "eurozačátečníky" i značně náročný na administrativní zpracování a orientaci v celém systému. Už v půlce dubna bylo v databázi portálu uloženo 237 dotačních titulů EU pro ČR. Chceme přinést nejen kompletní databázi dotací, ale postupně zprostředkovávat také informace o tom, jak postupovat při jejich čerpání, uvádět zkušenosti z praxe, metodiku celého procesu, odkazy na úspěšně realizované projekty i rozbory těch, které neuspěly a z jakých důvodů. Funkční je služba zpravodajství, elektronický newsletter a internetová poradna. Na internetový portál také navazují odborné semináře a produkce klasických tištěných publikací k danému tématu. 

Byla příprava projektu náročná?

Jistě, jako příprava každého projektu, s nímž nejsou doposud jiné obecné zkušenosti. Poprvé nás myšlenka na vytvoření portálu napadla zhruba v polovině minulého roku, když jsme se sami snažili zorientovat v možnostech a pravidlech čerpání dotací pro české subjekty. Ve stejné době vznikal ve vydavatelství Economia záměr soustředit informace o strukturálních fondech EU prostřednictvím nových webových stránek. Původní představa se pak společně rozrostla do dnešní podoby. Pouze důsledná analýza a rozbor všech dostupných dokumentů umožnily přesnou specifikaci kritérií. Na tvorbě portálu spolupracovala nejen řada odborníků, ale i laiků, jeho potenciálních uživatelů. Portál je tedy schopen vytvořit přesný dotační profil pro každého unikátního žadatele tak, aby nemusel procházet stovky či tisíce stran textů.

A jeho budoucnost?

Pravidelná a nepřetržitá aktualizace. Takže práce je před námi ještě hodně. Kvalitní, přesné a včasné informace jistě přispějí k přípravě přesně definovaných projektů, k efektivnímu čerpání zdrojů Evropské unie a tedy i k rozvoji české společnosti.

Postup, jak lze portál využívat

Portál eDotace není jen přehledným vyhledávačem v databázi dotačních titulů, ale je to kompletní průvodce pro každého žadatele o dotaci. Systém vede potenciálního žadatele od jeho prvotní myšlenky o tom, zda může dotaci získat, přes kompletní proces zpracování žádosti až do fáze realizace investice, uzavření projektu a konečně i proplacení dotace. 

-  Portál umožňuje volné procházení obecných částí i jednotlivých dotačních titulů jakémukoli uživateli bez registrace. Do podrobnějších částí je však možné vstoupit až po bezplatné registraci, při níž uživatel zadá do systému některé konkrétní osobní údaje, které mu později usnadňují vyhledávání informací. Registrace se provádí proto, aby nemohlo dojít ke zneužití těchto údajů jiným uživatelem. 

-  Registrace probíhá formou jednoduchého formuláře s postupnou navigací. Jediným zdržením při registraci, tedy prvním užití portálu, je zpětné potvrzení registrace jeho správcem (slouží současně k odzkoušení vzájemné komunikace mezi portálem a uživatelem). Po vyplnění registračního formuláře proto musí uživatel práci přerušit a vyzvednout si ze své běžně požívané schránky elektronické pošty e-mail potvrzující údaje o registraci. Teprve pak, a tedy po novém přihlášení, může pokračovat v práci s portálem.

- Registrovaný uživatel má usnadněnou pozici. Na základě údajů, které již jednou do systému vložil, může využít automatického vyhledávání dotačních titulů. Sám si přitom určí, zda na základě oboru činnosti, kterou provádí, nebo na základě konkrétní investice, kterou zamýšlí realizovat (zvýrazněné položky v horní části hlavního menu - odstavec v levé části obrazovky). 

-  Postupná specifikace požadavků na vyhledávání se zadává pomocí předdefinovaných, hierarchicky seřazených selektů - není to úplně ideální řešení, protože uživatel musí improvizovat a odhadovat, do které položky jeho záměr patří (autoři portálu pracují na zpřesnění tohoto systému). Do databáze dotačních titulů může uživatel také vstoupit prostřednictvím složky "aktuální výzvy" v hlavním menu (sloupec v levé části obrazovky). Při každé z těchto cest nakonec portál vygeneruje nabídku konkrétních dotačních titulů.

-  Každý z nabídnutých titulů je pak možné ještě detailně prohlížet prostřednictvím menu, které se objeví po volbě příslušného dotačního titulu v pravé části obrazovky. Toto "podmenu" je rozděleno na položky - základní informace o dotačním titulu, podmínky, za jakých je dotační titul realizován, charakteristiku jeho možných příjemců, informace o finanční podpoře, struktuře výdajů a časovém plánu, kontakty na příslušné agentury a seznam potřebných příloh k podání žádosti.

-  Ostatní položky hlavního menu (sloupec v levé části obrazovky) nabízejí témata užitečná pro správné zpracování a vytváření projektů, analýzy a komentáře, statistiky a dávají možnost stažení investičního dotazníku. Jsou zde i další užitečné odkazy, seznam školení a seminářů k dané problematice, diskusní fórum, aktuální informace ve formě specializovaného zpravodajství apod.

Pro toho, kdo se zabývá problematikou strukturálních fondů EU profesně a dlouhodobě, se jistě časem stane portál eDotace užitečným a vyhledávaným pomocníkem. Příležitostní a nezkušení uživatelé mají možnost využít formu komunikace s konzultantem, tedy poradny, kterou portál také nabízí. Autoři i realizátoři projektu neustále pracují na zdokonalení jednotlivých částí portálu, a jsou proto vděční za každý názor, postřeh a doporučení od těch, kteří portál využívají v praxi. Využití portálu je ve všech formách zdarma.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down