Bioelektrárna ve Frýdku-Místku: Jaké poučení (nejen ona) dává?

Už druhým rokem v areálu Teplárny Frýdek-Místek úspěšně funguje bioelektrárna spalující dřevní štěpku. Patří společnosti Dalkia Česká republika a je hlavním zdrojem tepelné energie pro obyvatele a firmy ve městě.

Bioelektrárna byla postavena s využitím 30% dotace z programu Eko-Energie OP Podnikání a inovace 2007-2013 (OPPI), spravovaného CzechInvestem. K její výstavbě stačilo v roce 2012 pouhých deset měsíců a již koncem téhož roku byl zahájen její zkušební provoz. Investorem byla společnost EnergoFuture, generálním dodavatelem společnost EKOL. Dlouhodobým provozovatelem bioelektrárny je společnost Dalkia Česká republika.

V ÚVAHU PŘICHÁZEL I ZEMNÍ PLYN

Společná výroba elektrické energie a tepla, tzv. kogenerace, se v bioelektrárně uskutečňuje energeticky efektivním způsobem s maximálním využitím biomasy. Náhrada fosilních paliv (v tomto případě černého uhlí) biomasou, konkrétně dřevní štěpkou, je tak jedním z hlavních přínosů projektu. Zvolená technologie totiž vede k následnému výraznému snížení emisí v regionu, který je mimořádně citlivý na kvalitu životního prostředí.

Další alternativou, která přicházela v úvahu, byl zemní plyn. Jeho cena je však výrazně vyšší a více náchylná k výkyvům, než je tomu v případě biomasy. Využití nové bioelektrárny tak Dalkii umožňuje lepší diverzifikaci palivové základny a tím i udržení dlouhodobě přijatelné ceny tepla pro její odběratele v rámci Frýdku-Místku.

PODPORA PODOBNÝCH PROJEKTŮ ZE STRANY STÁTU NESMÍ KLESAT

Využití biomasy je velmi efektivním řešením dodávek tepelné energie městům a obcím. Nejenže náhrada fosilních paliv biomasou představuje přínos pro životní prostředí v daném místě. Ale taková jednotka využívá vždy lokální zdroje biomasy z blízkého okolí, čímž napomáhá i k udržení zaměstnanosti.

Vždy je důležité, aby biomasa byla využívána co nejefektivněji. Tedy buď pro dodávky tepla, nebo pro společnou výrobu tepla a elektrické energie (kogenerace), ať již samostatně či při společném spalování s fosilními palivy. Vzhledem k vysokým investicím do technologie je nutné, aby tento způsob výroby tepla měl i nadále zachovánu podporu státu prostřednictvím investičních nebo provozních subvencí. Tyto subvence by se však neměly omezovat, jako se tomu děje v současné době.

Ke snižování emisní zátěže ve stávajících kotelnách nebo k výstavbě nových, využívajících obnovitelné zdroje energie, města a obce – samy či ve spolupráci se soukromými partnery – mají možnost využít dotačních titulů.

OZE V ENERGETICKÉM MIXU OBCÍ

Aby partneři ze soukromého a veřejného sektoru společně investovali disponibilní finanční prostředky, není v Česku ještě běžné. Nyní se hodně diskutuje i o smyslu a přiměřenosti podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů (OZE), přičemž jejich podpora se řídí legislativně nastavenými stropy. Ačkoliv není jisté, budou-li moci nově postavené zdroje získat příspěvek pro výrobu elektrické energie a tepla ve formě provozní podpory, bude mít efektivní a účinná výroba tepla z OZE v energetickém mixu obce vždy své místo a smysl. V kombinaci s vhodným dotačním titulem lze obnovitelné zdroje využít pro zásobování teplem, a docílit tak ekologického a pro zákazníky cenově efektivního modelu.

JAKUB TOBOLA

projektový manažer, Dalkia Česká republika

Základní fakta

Bioelektrárna ročně vyrobí přes 300 tisíc GJ tepla, čímž pokrývá zhruba třetinu celkové roční spotřeby odběratelů ve městě Frýdek-Místek, a 36 tisíc MWh elektrické energie.

Bioelektrárna má tepelný výkon 18 MW, elektrický výkon na úrovni 5,88 MW a ročně spotřebuje až 90 tisíc tun dřevní štěpky. Díky využití biomasy tak ročně ušetří 18 tisíc tun uhlí a vypustí o 37 tisíc tun méně emisí CO2.

ZDROJ: DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA

Elektrárna byla postavena ve Sviadnově u Frýdku-Místku, pro nějž zajišťuje dodávky tepla kryjící zhruba třetinu jeho roční spotřeby.

V roce 2012 bioelektrárnu slavnostně otevírali náměstek hejtmana kraje Daniel Havlík a velvyslanec Francie Pierre Lévy spolu se zástupci Frýdku-Místku, obce Sviadnov a agentury CzechInvest.

FOTO: ARCHIV DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *