Autor
Kategorie:
EU

Blíží se vyhlášení výzev »Norských fondů«

Na konci října 2013 byly podepsány programové dohody (osm z patnácti) v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska (tzv. Norské fondy) na období 2009-2014 a chystají se výzvy.

Podle vyjádření Ministerstva financí (MF), Národního kontaktního místa, je podepsání programových dohod důležitým krokem při implementaci jednotlivých programů a významně přiblíží termín vyhlášení výzev v programech CZ04 (Ohrožené děti a mládež), CZ06 (Kulturní dědictví a současné umění) a CZ11 (Iniciativy v oblasti veřejného zdraví).

Obce a města zřejmě nejvíce očekávají otevření výzvy v programu CZ06 (alokace 21,5 mil. eur), který v období 2004-2009 přispěl k obnově řady nemovitých památek na jejich území. (Např. gotický Hrádek v Českém Krumlově či nové muzeum v budově bývalého pivovaru v Jilemnici.)

Přehled, který MF zveřejnilo počátkem prosince 2013 na svém webu, uvádí, že první výzvy lze očekávat v programech CZ03 (Program pro nevládní neziskové organizace) v lednu, CZ04 v březnu, CZ06 na přelomu ledna a února, CZ 07 (program na podporu spolupráce škol a stáží) a CZ11 v únoru. V rámci Programu CZ05 (Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování), CZ13 (Domácí násilí/genderově podmíněné násilí) a CZ15 (Budování kapacit a spolupráce v justici) nebudou vypsány otevřené výzvy.

Realizace schválených projektů bude muset být ukončena do začátku roku 2016 (liší se pro každý program). MF se snažilo dojednat s donory prodloužení způsobilosti výdajů ve vybraných programech do roku 2017. Podařilo se to jen u programu CZ09 (Česko-norský výzkumný program).

Aktuální informace: www.eeagrants.cz a www.norwaygrants.cz.

Podpis k dohodám za ČR připojila Eva Anderová a za Norsko Jens Eikaas.

FOTO: ARCHIV MF ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *