Bohumín se postavil proti zavedení záloh na PET lahve a plechovky

Zálohování PET lahví a plechovek představuje neekologický byznys s převážením vzduchu z jednoho místa na jiné, na který nakonec doplatí poctivě třídící obce. Tak zní ve zkratce stanovisko vedení Bohumína k návrhu Ministerstva životního prostředí na nový systém nakládání s obaly od některých nápojů.

Město má podle starosty Petra Víchy dlouhodobě fungující systém třídění, do kterého investovalo miliony korun. Připravované změny jej znehodnotí. „Neustále sledujeme změny v legislativě a reagujeme na ně. Zavedli jsme systém door-to-door, kdy lidé žijící v rodinných domech mají od radnice k dispozici popelnice na separovaný odpad. Na sídlištích odkládají lidé PET láhve a plechovky od nápojů do žlutých kontejnerů, kterých máme téměř sto padesát a které aktuálně dotřiďujeme ručně. V budoucnu předpokládáme ještě kvalitnější dotřídění na automatické lince,“ popsal aktuální odpadové hospodářství v Bohumíně Petr Vícha. Jak upozornil, objem separovaných plastů ve městě roste. Zatímco v roce 2018 lidé vytřídili necelých 300 tun, loni už šlo o 420 tun.

Zálohový systém, jehož základy představil ministr životního prostředí Petr Hladík na konci května, by mohl být spuštěn od poloviny roku 2025. Zálohovat se mají nealkoholické nápoje a pivo v plastových lahvích a plechovkách. Spuštění systému zálohování bude podle analytiků stát zhruba 5,2 miliardy korun a další 1,3 miliardy ročně spolkne provoz systému. Ministerstvo životního prostředí ČR, tvrdí, že se tím zvýší efektivita třídění v obcích. „To je z pohledu našeho města, které dvacet let buduje systém odpadového hospodářství, omyl. Efektivita spočívá v pravidelnosti svozů a v nastavení optimálních kapacit barevných kontejnerů. Úbytkem jedné významné komodity, kterou PET lahve představují, budeme muset celý systém přenastavit a znovu hledat jeho vyváženost. Obce navíc přijdou o odměnu za provozování žlutých kontejnerů i o výnos za prodej vytříděných PET lahví,“ konstatoval Petr Vícha s tím, že městům i nadále zbude povinnost starat se o nezpeněžitelné plasty, tedy obaly od potravin a další drobný odpad.

Stát má v plánu obcím část peněž kompenzovat, podle vedení Bohumína však diskutabilním způsobem. Chce převádět část financí z nevybraných záloh na nápojové obaly obcím. „To, že obce mají získávat peníze od občanů, spotřebitelů, kteří lahev nevrátí, považujeme minimálně za neetické. Navíc svoz zálohovaných PET lahví a hliníku do míst třídění bude znamenat nesporný nárůst objemu dopravy a s tím spojený nárůst emisí skleníkových plynů. Je ministerstvo schopno vyčíslit ekologickou stopu svozu zálohovaných obalů z 11 000 odběrných míst?“ dodal bohumínský starosta. Do systému zálohování se povinně budou muset zapojit všechny prodejny a benzinové pumpy nad 50 metrů čtverečních. To je podle vedení města další rána pro provozovatele obchůdků v malých obcích, v případě Bohumína v okrajových městských částech. Ti si budou muset zajistit skladovací prostory pro prázdné PET lahve. Čekají je i náklady na stavební úpravy kvůli umístění automatů na výkup lahví a samotný nákup těchto zařízení. A u obchodníků problémy s prostorem podle Víchy nekončí. „Zamyslel se například někdo, jak to budou dělat lidé v menších bytech? Kde budou skladovat nezmačkané lahve?“ uzavřel starosta Petr Vícha.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv města Bohumín

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. According to Mayor Petr Víchy , the city has a long-term sorting system in which millions of crowns have been invested. The upcoming changes will devalue it. "We constantly monitor changes in legislation and react to them. We have introduced a door-to-door system, where people living in family houses have bins for separated waste available from the town hall. In housing estates, people put PET bottles and beverage cans into yellow containers, of which we have almost one hundred and fifty and which we are currently sorting by hand. In the future, we expect even better sorting on the automatic line," Petr Vícha described the current waste management in Bohumín. As he pointed out, the volume of separated plastics in the city is growing. While in 2018 people sorted less than 300 tons, last year it was already 420 tons.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down