Boj s větrnými mlýny? Možná to tak někdy i vypadá. Ale nevzdáme to!

Na pět set starostek a starostů z celé republiky se na dny 19. a 20. září sjelo do Českých Budějovic, aby tam na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR zhodnotili činnost Svazu a shodli se na jeho směřování v dalších dvou letech. Přijaté a podrobně rozpracované priority reagují jak na nejnovější vývoj v...

Na pět set starostek a starostů z celé republiky se na dny 19. a 20. září sjelo do Českých Budějovic, aby tam na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí ČR zhodnotili činnost Svazu a shodli se na jeho směřování v dalších dvou letech. Přijaté a podrobně rozpracované priority reagují jak na nejnovější vývoj v legislativě, tak na dlouhodobé požadavky a problémy měst a obcí. Čeká nás proto spousta nových výzev, ale hlavně pokračující práce na dlouhodobých agendách. Přestože se může zdát, že jde často o boj s větrnými mlýny nebo drobnou mravenčí práci, je důležité neustávat a na našich požadavcích setrvat. Zřejmě nikdy totiž zcela neskončí boj s administrativní zátěží, která na obce nesporně naléhá a má spíše rostoucí ráz.


Nejvíce bije do očí zákon o veřejných zakázkách, kvůli němuž obce v podstatě přestaly zakázky zadávat. Zároveň se potýkají s neadekvátně dlouhými lhůtami, v nichž ÚOHS vyřizuje stížnosti na úkony zadavatele. Určitě by pomohlo, kdyby zákon stanovil maximální lhůtu pro vydání rozhodnutí, po jejímž překročení by se předpokládala správnost zadávacího řízení. Za pozitivní krok považujeme říjnové schválení vládního návrhu zákonného opatření, jímž byl novelizován ZVZ a při jehož projednávání Senát akceptoval pozměňovací návrh senátora Pavla Eyberta. Od 1. 1. 2014 tak veřejné zakázky v režimu zákona budou na stavební práce vypisovány až od 6 mil. Kč a na dodávky a služby od 2 mil. Kč (viz též str. 32 – pozn. redakce). Usnesení Senátu bude muset ještě potvrdit nově ustanovená Poslanecká sněmovna. Věříme však, že změnu podpoří, a vyjde tak vstříc i dlouhodobé snaze SMO o co nejjednodušší zadávání veřejných zakázek.

Palčivým problémem zůstává sociální soužití a související nešvary, které mu nahrávají. Jde o nesystémové vyplácení dávek, narůstající počet osob s trvalým pobytem na ohlašovnách, přeplněné ubytovny atd. Svaz proto zaštítil Výzvu starostům 2013 a bude mj. požadovat sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. Pomohlo by to zlepšit evidenci a kontrolu vyplácení dávek do jednoho bytu či místnosti, aby v ní fiktivně nebydlely desítky osob. Bezpodmínečně nutný bude také důslednější postih všech forem trestné činnosti, včetně drobné majetkové kriminality nezletilých. Významně se musí zvýšit postih přestupkové recidivy, aby mohla být posuzována jako trestný čin. Proto je třeba zprovoznit a zpřístupnit centrální registr přestupků, s nímž by municipality mohly pracovat.

Přestože nejde o mediálně zajímavé téma, není dlouhodobě udržitelný způsob, jak jsou nyní starostové za svou práci odměňováni. Přitom by to vše mohlo snadno napravit vládní podzákonné opatření.

Vážíme si toho, že letos přijel mezi starosty předseda vlády v demisi se svými ministry a také předseda Senátu. Nicméně důležité pro nás budou jejich následné kroky nejen při řešení výše uvedených problémů, ale i v oblastech samostatné působnosti obcí nebo ve financování školství či v nastavení veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

 

Ing. DAN JIRÁNEK
předseda Svazu měst a obcí ČR, primátor statutárního města Kladna

 

Svaz zaštítil Výzvu starostům 2013 a bude mj. požadovat sloučení dávek příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení. Pomohlo by to zlepšit evidenci a kontrolu vyplácení dávek do jednoho bytu či místnosti, aby v ní fiktivně nebydlely desítky osob.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *