01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Bojují za vlastní strategii

Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR představil v polovině července Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Asociací krajů ČR (AK ČR) na půdě Senátu Parlamentu ČR. Vyjádřil tím nespokojenost starostů s navrhovanou novelou zákona o nakládání s odpady, kterou připravuje...

Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR představil v polovině července Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) ve spolupráci s Asociací krajů ČR (AK ČR) na půdě Senátu Parlamentu ČR. Vyjádřil tím nespokojenost starostů s navrhovanou novelou zákona o nakládání s odpady, kterou připravuje ministerstvo životního prostředí.

Strategie rozvoje nakládání s odpady (dále jen strategie) je nejkomplexnějším zpracováním problematiky odpadového hospodářství v ČR za posledních 10 let. Senátorům i zájemcům z řad široké veřejnosti ji prezentoval Dan Jiránek, primátor statutárního města Kladna a člen předsednictva SMO ČR. Jak uvedl, návrh zákona je nesystémovým krokem, jehož následkem bude zdražování odpadů pro obce a především pro jejich obyvatele. Navíc ČR v roce 2010 a 2013 reálně hrozí pokuty za nedodržení směrnice EU o skládkování odpadů.

NÁZORY STAROSTŮ

"Strategii, připravenou Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR vítám a souhlasím s ní. Byl bych rád, kdyby novela odpadového zákona brala větší ohled na potřeby lidí a obcí, které za likvidaci odpadu ze zákona odpovídají," konstatoval Vladimír Molík, starosta Pačejova. "V problematice kompostovatelného odpadu bych byl pro co nejjednodušší zákonnou úpravu, aby novelu následně nekomplikovaly vyhlášky," doplnil Ivan Truksa, starosta Jenišova. Uvedl příklad, kdy by podle vyhlášky měla obec zřídit u kompostérů měřiče teploty a stavu obsahu. Dále by také měla obec zajistit obsluhu zařízení. "Máme obavy, že pro obce naší velikosti bude tato záležitost finančně i personálně velmi náročná," řekl starosta Truksa, jehož obec čítá 550 obyvatel.

"Čtyřsetstránkový materiál jsme předali ministru životního prostředí počátkem června tohoto roku. SMO ČR a AK ČR věří, že ministerstvo využije strategii při tvorbě nového zákona o odpadech. Jde o natolik odborný podklad, který by neměl být pominut," zdůraznil primátor Kladna Dan Jiránek.

CO OBSAHUJE STRATEGIE

Samotná strategie vychází ze všech dostupných statistických údajů v ČR. Nejenže navrhuje realistická řešení nakládání s odpady, ale je unikátní svou komplexností. Obsahuje mimo jiné hodnocení současného stavu odpadového hospodářství, jeho problémů způsobených nekoncepčním přístupem vlády, zejména stále převažujícího skládkování odpadu jako formy odstranění, která je fakticky preferována před využíváním odpadu v energetice. Součástí dokumentu je také zásadní konstatování, že část závazku ČR vůči EU v oblasti nakládání s odpady nemůže být splněna včas. A pokud ministerstvo životního prostředí okamžitě nezmění svou politiku, která odmítá standardní a v EU obvyklé postupy využití odpadu, bude ohroženo i plnění dalších závazků.

Strategie dále zdůvodňuje konkrétními argumenty, proč další nekoncepční úprava odpadové legislativy navrhovaná ministerstvem je nesystémová, extrémně nákladná, která navíc nepovede k řešení problémů nakládání s komunálním odpadem. Zároveň přináší zásadní návrhy formulované obce-mi, městy a kraji (viz rámeček), jejichž přijetí je nutné k tomu, aby územní samosprávy byly schopny plnit svou primární odpovědnost za nakládání s komunálním odpadem. A to způsobem environmentálně šetrným a funkčním, který nebude občany obtěžovat a ani je zatěžovat zbytečnými náklady.

Dokument je k dispozici na www.smocr.cz.

/sk/

Základní návrhy měst, obcí a krajů

Respektujme směrnice EU, avšak nestanovujme si bezhlavě cíle jdoucí daleko za nad úroveň jejich požadavků.

Odmítáme jakoukoli novelu obalového zákona, která by vedla k zálohování nápojových obalů, a výrazně tak poškodila stávající funkční systém tříděného sběru odpadů v obcích.

Pro omezení skládkování odpadů je nutné podpořit všechny dostupné způsoby nakládání s odpady postavené na ekonomické realitě, zejména je nutné odstranit politiku ignorace energetického využívání odpadů.

Změnit stávající Operační program Životní prostředí (OPŽP) v prioritní ose 4 Nakládání s odpady tak, aby bezodkladně umožnil podporu energetického využívání odpadů.

Podporovat vznik integrovaných systémů nakládání s odpady v krajích postavených na zařízeních pro energetické využívání odpadů či užívání odpadu jako paliva v jiných energetických zařízeních, a to nejenom z prostředků OPŽP.

Je nutné odmítnout nesystémové zvyšování poplatků za ukládání na skládky, pokud není reálné, že skutečně povedou ke snížení skládkování. Tento ekonomický nástroj funguje jen v prostředí, kde jsou k dispozici jiné způsoby nakládání s odpady, než je skládkování. Takové prostředí u nás dosud není.

Podporujme a vylepšujme nadále stávající systém sběru a materiálového využití odpadů a odpadů obalů

v rámci zpětného odběru obalů dle zákona o obalech.

Podporujme a vylepšujme zavedený systém sběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím stávajících provozovatelů kolektivních systémů postavený na infrastruktuře sběru odpadů v obcích a městech.

Nezavádějme bezhlavě oddělené systémy odděleného sběru veškerého biologicky rozložitelného odpadu v obcích.

Nahraďme zastaralou konstrukci místního poplatku za odpady jednosazbovým poplatkem se stropem 1200 Kč za jednoho občana obce na kalendářní rok.

Revidujme konstrukci poplatků za odpady hrazenými za rekreační objekty a ubytovací zařízení.

Zaveďme úplný zákaz výkupu hodnotných odpadů od fyzických osob a současně i zpřísněný režim výkupu pro právnické osoby.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down