Brněnská Otevřená zahrada už zahájila činnost

Zpustlé zahrady na severním svahu pod brněnským Špilberkem proměnila Nadace Partnerství v nové vzdělávací centrum s názvem Otevřená zahrada. Areál tvoří moderní budova poradenského centra v energeticky pasivním standardu a zahrada s 12 hravými vzdělávacími stanovišti.

Veřejnosti, školám i podnikatelské sféře nabízí Otevřená zahrada zázemí pro poznávání přírodních souvislostí, ukázku využití moderních technologií šetrných k prostředí i prostor k odpočinku.

»Budova poradenského centra využívá nejmodernější technologie, na jejichž instalacích se podílely velké i menší firmy,« přibližuje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. »S jejich pomocí chceme vzdělávat a inspirovat další investory ze soukromé i veřejné sféry, aby při svých záměrech nových staveb i rekonstrukcí zohledňovali i dlouhodobé spotřeby energií, vody a celkovou zátěž na životní prostředí.«

Dům poskytuje zázemí pro více než 60 pracovních míst odborníků z neziskových organizací, je možné jej ve všech úrovních napříč prostoupit, prohlédnout či se do něj ponořit přes zelenou střechu vrůstající do svahu. Jeho funkční náplní je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. Navíc si v něm lze pronajmout konferenční sál a jednací místnosti. Zajímavým příspěvkem do stavebního vzdělávání je i rekonstrukce staré budovy, kterou nadace zainvestovala z vlastních prostředků.

OTEVŘENÁ ZAHRADA V ROCE 2013

Odborné veřejnosti nabízí poradenské centrum od ledna přednáškový cyklus Kvalitní budovy, od února běží také semináře pro širokou veřejnost. V březnu oživí okolní zahradu školní třídy, jež se mohou objednávat na vzdělávací programy. Na jaře zpřístupní nadace prostor Otevřené zahrady také obyvatelům a návštěvníkům Brna. Pokračovat chce též v systematické spolupráci s vysokými školami: veškerá data o provozních spotřebách a chování budovy budou poskytována nejen veřejnosti, ale zejména VUT Brno a ČVUT Praha.

Investice do areálu Otevřená zahrada (www.otevrenazahrada.cz) umožnila dotace z OP Životní prostředí. Sama Nadace Partnerství se podílela 15 miliony korun a je zavázána udržovat areál pro osvětový účel po dobu dvaceti let. »Do budoucna je pro nás klíčová spolupráce s dalšími partnery – městem Brnem, Jihomoravským krajem, firemními partnery a dárci, vysokými školami, nevládními organizacemi, ale také s komunitou sousedů a okolních institucí,« dodává Miroslav Kundrata.

Areál brněnské Otevřené zahrady tvoří pasivní budova poradenského centra a okolní hravá zahrada.

Foto: Lenka Grossmannová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *