01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brownfieldy (nejen) na severní Moravě čekají na své investory

V době, kdy lokality na zelené louce jsou již téměř zaplněny a další již nejsou k dispozici, jsou brownfieldy zajímavou možností pro nové investory. Nejvíc je jich v Moravskoslezském kraji, kde jsme si o nich povídali s Ing. Lenkou Matýskovou, ředitelkou regionální kanceláře CzechInvestu v Ostravě.

Kolik brownfieldů ze severní Moravy již obsahuje databáze CzechInvestu?

Evidujeme 258 brownfieldů, ale jejich celkový počet odhadujeme až na 1350. Do evidence jsme zařazovali pouze lokality od velikosti dvou hektarů a objekty od velikosti 500 m2. Nacházejí se na rozloze 43,86 km2, která je srovnatelná s plochou Lipenské přehrady. Přes 50 % lokalit prokazatelně netrpí ekologickou zátěží, což je lepší výsledek než průměr ČR.

Jaký je vlastnický podíl veřejného sektoru?

Podle výsledků mapování jednotlivých lokalit a objektů odhadujeme tento podíl na 30 %. Obce a města však nadále oslovujeme a informujeme je o možnostech účasti v Národní databázi brownfieldů, kterou CzechInvest dále rozšiřuje. Možnost marketingové podpory regenerace nevyužívaných lokalit prostřednictvím internetového portálu www.brownfieldy.cz jsme tlumočili mj. i na našich seminářích pořádaných ve všech krajích loni na podzim. Pokud samosprávy vlastní brownfield a uvažují o jeho regeneraci formou nabídky novému investorovi, mohou tuto lokalitu zveřejnit v Národní databázi brownfieldů, a to buď pomocí on-line formuláře přímo na webu nebo se mohou obrátit na odbor koncepce regionálních projektů agentury CzechInvest. O této možnosti zároveň mohou informovat i další vlastníky nevyužívaných nemovitostí ve své obci. Zařazení do databáze majitele k ničemu nezavazuje ani je neomezuje a je bezplatné.

V zahraničí je běžné, že při rekonstrukci průmyslových lokalit úzce spolupracuje místní veřejná správa se soukromým investorem. Jak je tomu v Moravskoslezském kraji?

V kraji je příkladem takové spolupráce společný projekt města Třince a Třineckých železáren. Brownfield v části areálu železáren byl přebudován na průmyslovou zónu Baliny. Vlastníkem zóny, investorem a příjemcem státních dotací za finanční účasti TŽ, a. s., je město Třinec. Šlo o přípravu dvacetihektarové plochy pro investory, kteří se rozhodli investovat zhruba 1,2 miliardy korun. V současné době je zóna zcela zaplněna.

Z jakých dotačních programů lze získat prostředky na regeneraci brownfieldů?

Operační program Podnikání a inovace zahrnuje 15 programů podpory. Jsou určeny především pro podnikatelské subjekty ze zpracovatelského průmyslu. Jedním z vhodných programů, ze kterého mohou také města a obce zafinancovat regeneraci nevyužívaného objektu typu brownfield, je program Nemovitosti.

Jak dlouho trvá posuzování a schválení žádostí a jaká je lhůta pro vyplácení dotace?

Počátkem listopadu 2008 jsme v Moravskoslezském kraji registrovali 62 žádostí na dotaci z programu Nemovitosti v celkové výši 1171,8 milionu korun. Určit konkrétní termín pro vyhodnocení projektu a pro samotné proplácení dotace je velice obtížné. Je vždy nutné posuzovat individuální projekt. Na rychlosti posouzení žádosti o dotaci má vliv řada faktorů. Už ve fázi podávání žádosti o dotaci může dojít k prodloužení lhůty kvůli nutným opravám či doplnění, které vyžaduje projektový manažer. Délka hodnocení projektu se liší i podle výše požadované dotace, například střední projekty posuzuje zjednodušená komise ve lhůtě jednoho až dvou měsíců, a dále pak velké projekty projdou hodnocením standardní komise, a to trvá dva až tři měsíce.

Dotace je vyplacená zpětně až po uskutečnění daného projektu. Pokud je rozdělen na etapy, pak se část příslušné dotace vyplací po skončení dané etapy, a to na základě předložení žádosti o platbu. Příjemce podpory je povinen tuto žádost předložit do šesti měsíců od ukončení projektu, poté probíhá kontrola předložené žádosti. Je-li vše v pořádku, je dán pokyn pro vyplacení dotace.

Délka lhůty pro vyplacení dotace se odvíjí od velikosti projektu a typu programu, který si žadatel zvolil. Může to být šest měsíců, kdy od podání žádosti o platbu je dotace vyplacená na účet příjemci podpory. Tato lhůta však může být kratší nebo i delší, například jeden rok.

LIBUŠE MIARKOVÁ

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down