Kategorie:
EU

Budeme slavit Evropský den starostů?

V Evropě jsou statisíce obcí. Jen namátkou Rakousko jich má 2357 a označují se jako Gemeinden. U nás v Česku napočítáme 6250 obcí, v sousedním Německu je téměř 12 tisíc místních samospráv. Každá z lokálních samospráv má ve svém čele starostu, každá má demokraticky zvolené zastupitele. Žádný z nich - a starostové zejména - nemá vůbec snadnou profesi.

Musí se snažit uspokojit své spoluobčany, pečovat o místní firmy dávající lidem práci, uvážlivě investovat, aby se opravilo co nejvíc chodníků a silnic, zlepšilo zásobování obce kvalitní vodou, uspořilo maximum energií či se zkvalitnila výuka v základní škole. A musí i dobře znát a plně dodržovat požadavky evropské legislativy, ať už jde o normy a limity pro ochranu životního prostředí, pravidla pro zadávání veřejných zakázek či zásady pro poskytování veřejné podpory. Podle posledních studií až 60 % pravidel, jimiž se obce musí řídit, pochází z Bruselu.

Právě v Bruselu se s kolegy dlouhodobě snažíme, abychom starostům jejich činnost usnadnili a požadavky, které jsou na ně kladeny, zjednodušili. Stručně řečeno, snažíme se o to, aby se v záplavě evropských politik a pravidel mohli lépe orientovat.

Jednou z cest je program Erasmus pro starosty, který jsme iniciovali a díky němuž mohli již sto zastupitelů z celé Evropy (včetně pěti z ČR) navštívit Brusel a na vlastní oči se přesvědčit o tom, jak evropské instituce fungují a jaký na ně mají praktický dopad. Všichni přece díky partnerským programům obcí a měst víme, že nejcennější jsou diskuse s kolegy zastupiteli z jiných evropských států, jimiž se můžeme u nás doma inspirovat. Po Evropské komisi přitom chceme, aby se tento program stal pravidelnou součástí evropského rozpočtu, podobně jako je tomu v případě Erasmu pro mladé podnikatele či Erasmu pro studenty.

Nejnovější iniciativou je prohlášení, které spolu se mnou podepsala desítka kolegů a kolegyň ze Slovenska, Polska, Německa, Francie, Velké Británie a Lotyšska. Tato deklarace usiluje o to, aby součástí každé nové evropské legislativy byla tzv. doložka subsidiarity, která popíše, jaký dopad má dané nařízení či směrnice na místní samosprávy. Současně vyzýváme Evropskou komisi, aby symbolicky ocenila práci zastupitelů a vyhlásila Evropský den starostů. Může-li existovat Mezinárodní den civilního letectví či Světový den učitelů, nevím, proč bychom si jednou v roce nemohli připomenout i práci komunálních politiků.

OLDŘICH VLASÁK

místopředseda Evropského parlamentu

Oldřich Vlasák je i místopředsedou Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *