Autor
Kategorie:
Různé

Budoucnost venkova je i ve zdravém podnikání

Memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání bylo počátkem srpna podepsáno předsedou Národní sítě Místních akčních skupin ČR Františkem Winterem, předsedou představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřichem Dandou a předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a...

Memorandum Venkov jako místo pro rozvoj podnikání bylo počátkem srpna podepsáno předsedou Národní sítě Místních akčních skupin ČR Františkem Winterem, předsedou představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřichem Dandou a předsedou představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karlem Havlíčkem.

Smyslem memoranda je zasadit se o vyvážený a udržitelný rozvoj venkovského prostoru. Podle signatářů memoranda je proto nutné, aby na rozvoj obcí, zejména v oblasti občanské vybavenosti, podpory služeb a rozvoje podnikatelských aktivit zemědělského či nezemědělského charakteru na venkově, směřovalo nejméně 50 % prostředků z budoucího Programu rozvoje venkova (2014-2020). Zároveň žádají, aby se sjednotily a zjednodušily žádosti o prostředky z fondů EU a aby DPH byla uznatelným nákladem při jakémkoli čerpání prostředků z evropských fondů pro všechny subjekty, které nemají nárok na její odpočet.

»V programovacím období EU 2014-2020 bude třeba podporovat projekty, které by umožnily obnovit a zmodernizovat technické zařízení ve školách vyučujících odborné předměty a řemesla. Nyní se pro výuku používají staré metody a mnohdy i velmi zastaralé stroje nebo stroje úplně chybí. Bez těchto návyků a zkušeností s novými stroji se absolvent nemůže uplatnit na trhu práce,« připomněl Karel Havlíček.

»V budoucnu bude rovněž třeba vyčlenit více peněz na podporu drobného podnikání, služeb, cestovního ruchu a vzdělávacích akcí sloužících k propagaci regionů, tradičních řemesel a výrobků, a to i z ostatních programů, které v uplynulém období provázely problémy s účelností a transparentností vynaložených prostředků,« zdůraznil Bedřich Danda.

Jak uvedl František Winter, o rozvoji venkovských regionů by měli rozhodovat hlavně ti, kdo tam žijí. »Proto se snažíme diskutovat se všemi zájmovými skupinami, které na venkově pracují. Podpis memoranda je stvrzením spolupráce s organizacemi, které zastupují podnikatelský sektor. Slibujeme si od toho užší propojení našich pracovních týmů a rychlejší předávání informací, které povede ke společnému cíli, jímž je rozvoj venkova,« dodal František Winter.

Podle signatářů metoda Leader už prokázala svou akceschopnost a adresnost a na rozdíl od ostatních programů není zmítána skandály z neprůhledného hospodaření, nebo neúčelného či nadhodnoceného čerpání evropských peněz.

Předbořice jsou osadou obce Kamberk poblíž Blaníku.

ILUSTRAČNÍ FOTO: LIBOR FOJTÍK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *