Část obcí musí daň z nemovitých věcí řešit složitým opatřením obecné povahy. Sdružení místních samospráv ČR poukazuje na další administrativní zátěž pro mnohé radnice

Daň z nemovitých věcí zůstává v první polovině letošního roku zásadním tématem. Ačkoliv se i díky tlaku Sdružení místních samospráv ČR podařilo zachovat rozpočtové určení výnosů daně z nemovitostí výhradně do obecních rozpočtů, jiné změny zavedené tzv. konsolidačním balíčkem přidělávají obcím značné komplikace. Nejkontroverzněji v tomto ohledu působí skutečnost, že místní koeficient pro konkrétní jednotlivé nemovitosti musí být stanoven opatřením obecné povahy, a nikoliv obecně závaznou vyhláškou.

Možnost stanovit koeficient pro konkrétní nemovitosti využívají obce například pro komerční podniky a závody, jejichž provoz má bezprostřední dopad na život v obci, například zvýšenou dopravní zátěží a podobně.

Institut opatření obecné povahy znamená nejen administrativní náročnost pro obce, ale v rámci zákona o dani z nemovitých věcí je také zcela nesystémový a nevhodný. Sdružení místních samospráv ČR proto nerezignuje na pokusy vyvolat legislativní změnu, která by opět umožnila stanovit místní koeficient i pro jednotlivé vymezené nemovité věci formou obecně závazné vyhlášky,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR.

Vzhledem k administrativní náročnosti procesu přijímání a nutnosti zaslat přijatá opatření obecné povahy správci daně nejpozději do 30. června se řadě obcí nepodaří aplikovat zamýšlené změny u jednotlivých nemovitostí již pro zdaňovací období roku 2025.

Nastane tak určitým způsobem paradoxní situace, že pokud byla například konkrétní továrna zatížena koeficientem a obec nevydala OOP, pro továrnu bude v příštím roce platit stejný koeficient jako ve zbytku obce.

Pozor u zvláštního koeficientu 1,5

Zbystřit musí také obce, které využívaly doposud zákonnou možnost aplikovat pomocí obecně závazné vyhlášky (OZV) zvláštní koeficient 1,5 pro určité typy nemovitostí jako budovy pro rodinnou rekreaci, garáže či stavby a jednotky sloužící k podnikání. Tento koeficient od 1. ledna 2025 ze zákona zmizí, a nebude tedy možné ho nadále uplatňovat. Pokud obce chtějí zvýšené daňové zatížení těchto nemovitostí zachovat, musí vydat novou OZV, v níž využijí nově zavedenou kategorii místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí definovaných zákonem.

Všechny OZV podle zákona o dani z nemovitých věcí, kterými chce obec regulovat zdaňovací období pro rok 2025, musí nabýt platnosti do 1. října 2024. Nejpozději tento den tedy musí být nejen schváleny zastupitelstvem, ale též publikovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků.

Místní koeficienty daně z nemovitých věcí pro celou obec platí i nadále

Odlišná je situace v obcích, které žádnou obecně závaznou vyhlášku (OZV) upravující daň z nemovitých věcí nevydaly a poplatníci na jejich území platí zákonem určené sazby

bez jakýchkoliv modifikací. To je případ většiny obcí. Obce, které žádnou platnou OZV podle zákona o dani z nemovitých věcí nemají, ji tedy ani nyní vydávat nemusí, a do rozpočtu jim poplyne výnos ze zákonných sazeb.

Druhou nejpočetnější skupinou jsou obce, jež mají stanoveny místní koeficient pro celé své území, kterým se násobí sazba u (až na výjimky) každé nemovité věci na území obce. Ani tyto obce nemusí pro zachování současného stavu podnikat žádné kroky. Měnit není potřeba ani ty OZV, kterými obec stanovila místní koeficient pro část obce vymezenou jako celé katastrální území nebo územně členěné statutární město pro městský obvod či městskou část.

Kompletní text k tématu vyšel na webu Sdružení místních samospráv ČR zde .

/zr/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down