Čeká nás digitalizace v distribuci, co by měla přinést?

Povaha distribuce elektřiny se mění, a je třeba na to reagovat. Společnost ČEZ Distribuce proto hodlá v následujících letech investovat do digitalizace svého distribučního zařízení. Důvody pro investice jsou dvojí – jednak připravit soustavu pro nové technologie, jednak se naučit je využívat tak, aby distribuční soustava mohla být provozována i v nových, měnících se podmínkách.

Jak na dnešní tiskové konferenci v rozvodně v Praze- Řeporyjích připustil Radim Černý, ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy, fyzikální zákonitosti, tedy to, že výrobu určuje spotřeba, platit nepřestanou, ale budou fungovat v jiném módu. Do soustavy bude vstupovat stále více decentralizovaných zdrojů, očekává se značný nárůst elektromobility, a na tyto a další záležitosti je třeba se předem připravit. Půjde o unikátní instalaci digitálních prvků do soustavy, které zajistí obousměrnou komunikaci. „Zákazníci totiž dnes nejen spotřebovávají elektrickou energii, ale též ji vyrábějí. Proto bude nanejvýš užitečné mít data o tom, co se aktuálně děje v síti. Budeme je mít my i zákazník. Pro společnost ČEZ to bude znamenat naučit se, jak s daty pracovat, využívat je a vybrat si ta správná. Postupně by se obě sítě – datová i distribuční elektrická – měly dostat na stejnou úroveň,“ uvedl generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmetlík.

V letech 2020 – 2025 investuje do zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny přes 83 miliard korun. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. Více je čtvrtina naplánovaných prostředků, tedy přes 23 miliard korun, míří do digitálních technologií. „Masivně investujeme do digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat distribuční soustavu v měnícím se prostředí energetiky. Rychle přibývá aktivních zákazníků, kteří běžně vyrábějí, akumulují či dobíjí elektromobil a chtějí také rychlejší přístup k datům. Zároveň se připravujeme na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i investice do akumulace,“ dodal Martin Zmelík.

Investice míří do dálkově ovládaných prvků a prvků monitoringu distribuční soustavy a dále se jedná o systém pro řízení a regulace napětí. Nemalé prostředky jsou vynakládané i na IT technologie, které zrychlí a zefektivní komunikaci se zákazníkem a zjednoduší i procesy uvnitř společnosti. ČEZ Distribuce například zavedla automatizaci a robotiku s cílem snížit administrativu nasazením robota na přípravu realizace drobných staveb (obvykle přípojky).

Vzhledem k ubývajícímu instalovanému výkonu primárních zdrojů a narůstajícímu výkonu v decentrální výrobě bude jednou z nejdůležitějších napěťových hladin vysoké napětí. Do této napěťové úrovně budou směřovat nejdůležitější investice digitalizace. Investice budou směřovat také do rozvoje chytrých elektroměrů (AMM), kdy společnost ČEZ Distribuce bude muset během let 2024-2026 instalovat zhruba 600 tisíc chytrých elektroměrů.

Nově oproti původním předpokladům očekává ČEZ Distribuce rozvoj obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren i na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí 110 kV. Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu FVE a VTE (podle Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040) by mohl v roce 2030 dosáhnout až 6000 MW, přičemž současný instalovaný výkon tvoří 2000 MW.

Také elektromobilita představuje významnou změnu pro dosavadní způsob provozování a především dimenzování distribuční sítě. Úlohou distributora není však výstavba nabíjecí infrastruktury, ale připojování do sítě při zajištění spolehlivé a bezpečné dodávky za přiměřených nákladů. Podle ředitele Martina Zmetlíka jezdí v současné době po našich silnicích okolo čtyř tisíc elektromobilů, se započtením plug-in-hybridů je to až 10 tisíc aut na elektrický pohon. Počítá se s tím, že v roce 2030 budeme mít až tři čvrtě milionů elektromobilů, pro které by mělo sloužit 70 tisíc dobíjecích stanic.

Další investice si vyžádá pokrytí distribuční sítí komunikačními prostředky. Proto v ČEZ Distribuci dále pokračuje rozvoj optické telekomunikační infrastruktury s cílem vybudovat infrastrukturu podporující decentrální energetiku. Záměrem je vybudovat na distribučním území ČEZ Distribuce 4 tis. km optických sítí do roku 2025 a dalších 5,5 tis. km do roku 2030.*

 

Mezi další priority společnosti patří zajištění lepší informovanosti zákazníků prostřednictvím digitálních komunikačních kanálů. Jedná se o Distribuční portál a web www.bezstavy.cz, zákazníci ocení jistě také digitalizace smluv (tedy online uzavření smlouvy) a oznamování plánovaných odstávek a poruch sms a e-mailem.

/sh, ev/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down