Celoevropská kampaň na podporu udržitelné práce a zdravého stárnutí

V Bruselu dnes (15. 4.) Evropská komise a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci s nizozemským předsednictvím v Radě EU zahájila dvouletou celoevropskou kampaň s názvem Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny. Kampaň, která je největší svého druhu na světě, se zaměřuje na otázky udržitelné práce a zdraví a bezpečnosti na pracovišti a je připomínkou toho, že problémům starších pracovníků se za nějaký čas nevyhnou ani dnešní mladí.

Kampaň je určena především evropským podnikům (ze soukromého i veřejného sektoru) a upozorňuje na nutnost podporovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí hned od začátku profesní dráhy pracovníků. Tak podniky zajistí ochranu jejich zdraví až do dosažení důchodového věku i po samotném odchodu do důchodu a zároveň i produktivitu práce.

Komisařka Marianne Thyssenová upozornila na nadčasovost tématu této kampaně: „V době, kdy se vedou zásadní diskuse o budoucí podobě bezpečnosti a zdraví v EU, má tato kampaň nebývalý význam. Tím, co budou pracovníci i pracoviště potřebovat za několik let, se musíme začít zabývat už nyní. Pracovištím, která řeší otázky zdraví stárnoucí pracovní síly, vzroste produktivita. A to je pozitivní pro pracovníky i pro samotné podniky.“

Zástupce nizozemského předsednictví Lodewijk Asscher zdůraznil, že je třeba zajistit do budoucna udržitelnost evropského pracovního trhu. „Tato kampaň k tomu přispívá. Musíme podnítit zaměstnavatele i pracovníky, aby do zaměstnatelnosti investovali. Koneckonců, nejdál se dojde vždy tak, že se do věci vloží lidé sami. Vlastní úsilí a motivace lidi stimuluje bez ohledu na věk. Právě v oblasti péče o zdraví není nikdy pozdě začít. A čím dříve to bude, tím zdraví víc utužíte, zůstanete vitální a budete lépe zvládat změny. To bude velmi důležité, protože dnešní pracovní místa či zaměstnání už v budoucnu nemusejí existovat, nebo budou mít zásadně jinou podobu či náplň. A proto je důležité nevyčkávat, až k tomu dojde, a na vše se včas řádně připravit.“

Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, zdůraznila u tématu kampaně perspektivu podniků: „Zaměřením na udržitelnost práce během pracovního života mohou pracovníci lépe zajistit ochranu svého zdraví. Zásadní výhody z toho vyplynou i pro podniky. Pracovníci těšící se dobrému zdraví jsou produktivní a produktivní pracovníci jsou předpokladem efektivity každé organizace: je to tedy výhodné pro všechny strany. Proto si vysoce ceníme spolupráce mezi agenturou EU-OSHA a kontaktními místy, oficiálními partnery naší kampaně a mediálními partnery, kterým bych ráda poděkovala za veškeré jejich úsilí v rámci předešlých kampaní. Těšíme se na další spolupráci během příštích dvou let.“

Cíl této kampaně má čtyři roviny:

  • prosazovat udržitelné pracovní činnostizdravé stárnutí od začátku pracovního života,
  • zdůraznit význam prevence rizik během celého pracovního života,
  • podporovat zaměstnavatele a pracovníky (včetně malých a středních podniků) poskytováním informací a nástrojů pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontextu stárnoucí pracovní síly,
  • usnadňovat výměnu informacíosvědčených postupů.

Téma této kampaně vychází z projektu Evropského parlamentu vedeného agenturou EU-OSHA s názvem „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“ a opírá se i o různé další zprávy agentury EU-OSHA týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontextu stárnoucí pracovní síly. Jako součást této nové kampaně agentura EU-OSHA rovněž zveřejnila elektronického průvodce v oblasti řízení bezpečnosti a zdraví stárnoucí pracovní síly.

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny 2016–2017 má za cíl zvyšovat povědomí o významu řádného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení souvisejícím rizikům během celého pracovního života. Zdůrazňuje rovněž nutnost přizpůsobovat práci individuálním schopnostem pracovníků – ať už na začátku nebo ke konci kariéry. Stejně jako předchozí kampaně na téma zdravého pracoviště je i tato koordinována na vnitrostátní úrovni prostřednictvím ústředních kontaktních míst agentury EU-OSHA v jednotlivých členských státech. Kampaň podporují oficiální a mediální partneři.

Byla zahájena dne 15. dubna 2016. Nejvýznamnějšími událostmi kampaně je Evropský týden pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (proběhne v říjnu 2016 a 2017) a slavnostní udílení cen za osvědčené postupy v oblasti zdraví na pracovišti (v dubnu 2017). Kampaň bude zakončena summitem na téma zdravá pracoviště (v listopadu 2017), na němž se setkají všichni aktéři kampaně a společně se zástupci EU-OSHA zhodnotí výsledky kampaně a získané zkušenosti.*

/zr/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *