Cena Moderní obce patří městu Dobřany

V letošním ročníku soutěže Cesty městy získalo Cenu Moderní obce město Dobřany (okr. Plzeň-jih) za rekonstrukci náměstí T. G. Masaryka. Tato investice v hodnotě 52 mil. Kč rehabilitovala a dotvořila městské historické centrum včetně technické obnovy, přičemž rekonstruovaná plocha zaujímá 13 800 m2.

Podle Ing. Karla Nedvěda, jehož projektová kancelář D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s. r. o., spolu s plzeňským Architektonickým studiem – Ing. arch. Jaroslava Lexová projekt připravila, kromě nového architektonického ztvárnění plochy náměstí v historické zóně města byly hlavním úkolem řešení úpravy stavebně-technického stavu včetně změny povrchu náměstí s vazbou na úpravu zeleně a vhodné doplnění městským mobiliářem. Volná plocha náměstí při jeho jižní straně je nyní doplněna kašnou v průsečíku tras hlavních pěších směrů a v návaznosti na kostel sv. Mikuláše se nově označila poloha bývalého pohřebiště zadlážděným křížem.

PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ ZŮSTALO, DOSTALO VŠAK LEPŠÍ ŘÁD

»Historické jádro bylo navrženo jako zóna s regulací dopravy, do níž je omezen vjezd vozidlům nad 5 tun v časově omezených intervalech (zásobování),« pokračuje Karel Nedvěd. »V zóně je omezena jízdní rychlost a v celém jejím rozsahu lze parkovat jen na určených plochách. Vlastní náměstí je dopravně řešeno jednosměrnou místní obslužnou komunikací s organizací dopravy v souladu se stavem před rekonstrukcí.«

Parkovat lze na náměstí na kolmých stáních podél vnější strany jednosměrné obslužné komunikace mezi nově vysazenými lípami. K dispozici je i parkoviště proti budově radnice, na něž se najíždí přes přejezdnou obrubu výšky 2 až 5 cm.

»Je to asi trošku rarita, ale my auta z centra nevyháníme,» poznamenává starosta Bc. Marek Sýkora. »Chceme, aby náměstí co nejvíce žilo, a tak tam pouštíme i auta při vědomí určité lenosti lidí. Zatím dokonce ani nemáme parkovací automaty, parkování na náměstí je zdarma. A špatné parkování hlídá policie. Jsem rád, že se nám to zatím vyplácí a na rozdíl od některých jiných měst v kraji naše náměstí opravdu žije.«

I ZMĚNY NA NÁMĚSTÍ SE PŘEDEM PROBRALY S OBČANY

Na náměstí zaujme i rozvržení jeho plochy do rastrů osově 6 x 6 m s šířkou rastrů 0,5 m. Rastr je vytvořen z nové žulové dlažby řezané ve světlém odstínu, výplň čtverců mezi jednotlivými rastry sestává z původních šedých žulových kostek stávající vozovky komunikace kolem náměstí. Dlažba je řádková a směr linek v sousedních polích se vždy střídá.

Starosta má za to, že se i pro rekonstrukci náměstí vyplatilo, když při přípravě programu rozvoje města radnice za pomoci občanského sdružení Agora Central Europe uspořádala průzkum názorů obyvatel na to, co jim v Dobřanech chybí, vadí nebo jaké změny by si přáli. »Písemně nebo formou telefonických rozhovorů přímo se dotazujících zastupitelů či úředníků města se průzkumu zúčastnilo neuvěřitelných bezmála 20 % obyvatel města starších 18 let! Podle výsledků průzkumu byla utvářena strategie rozvoje města, která formou veřejných setkání byla dále občany ještě „dopilovávána“. Náročné, ale nesmírně zajímavé a poučné!« zdůrazňuje Marek Sýkora.

»MALIČKOSTI«, JEŽ ROZHODOVALY

Při rozhodování o tom, komu letos udělit Cenu Moderní obce, hrály roli i »maličkosti«. Jako třeba dohoda s památkáři, kteří požadovali z náměstí odstranit všechny stromy. »Vycházeli z dobových snímků, na nichž stromy na náměstí opravdu nebyly. Ale to přece neznamená, že tam nemohou být v naší době! Díky kompromisu polovina lip na náměstí zůstane. Za to děkuji i památkářům,« vysvětluje Marek Sýkora.

Radnice se domluvila i s vlastníky inženýrských sítí, aby je souběžně s rekonstrukcí náměstí vyměnili či rekonstruovali. »Skloubit pět a více investorů najednou, když v jednom termínu musíte mít projekt a stavební povolení a pak podle harmonogramu provádět práce, když každý investor má svého projektanta, stavební dozor i vlastní normy a postupy, je vážně složité! V případě náměstí však vlastníci sítí byli vzorní a připravení,« chválí starosta.

KDYŽ VEŘEJNÝ PROSTOR ŽIJE

Při rekonstrukci náměstí se pamatovalo na to, aby prostor býl technicky připraven na konání společenských, kulturních a jiných akcí. Součástí stavby je dokompletované slavnostní osvětlení, úpravy silnoproudých rozvodů, umístění vánočního stromu či připojovacích bodů pro stánky apod. Starosta je rád, že tam kromě města pořádají své akce i další subjekty: »Jde o nejméně třicet akcí ročně. Nedávno se náměstí zahajovala největší středoevropská soutěž ohařů – Memoriál Karla Podhajského a konal se tam i festival Radbuza Fest.«

»Dovolím si poděkovat všem, kteří se o tuto investici zasloužili. Kromě Evropské unie, která prostřednictvím ROP Jihozápad poskytla spolu s Plzeňským krajem dotaci ve výši 76 % nákladů na realizaci, to byli zejména architekt Miroslav Lexa, projekční firma D Projekt Plzeň s Karlem Nedvědem jako hlavním projektantem, dodavatelská firma BP Stavby CZ a ten, kdo celý projekt bravurně řídil – můj předchůdce ve funkci starosty Jaroslav Sýkora,« uzavírá současný starosta Dobřan.

Ve městě auta z náměstí nevyhánějí. Ale parkovací místa jsou tam jednoznačně vymezena a špatné parkování hlídá policie. Na náměstí zatím nemají ani parkovací automaty.

FOTO: PETR ŠMÍD/NADACE PARTNERSTVÍ

Náměstí je klidné, ale umí přijmout například i rockový festival Radbuza Fest se čtyřmi tisícovkami účastníků.

FOTO: ARCHIV MĚSTA

Cyklistům na náměstí slouží cyklostojany u všech významných objektů v centru včetně obchodů a restaurací. Vjezd do náměstí z hlavního průtahu městem je určen jen cyklistům, nikoliv pro automobily.

FOTO: PETR ŠMÍD/NADACE PARTNERSTVÍ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *