Cena Moderní obce pro Bečov nad Teplou

Při příležitosti vyhlášení vítěze soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se každoročně uděluje také Cena časopisu Moderní obec. Pro své město ji 17. dubna na Pražském hradě převzala Ol'ga Haláková, starostka Bečova nad Teplou na Karlovarsku.

Naše redakce se rozhodla tuto cenu udělit městu Bečov nad Teplou (viz též str. 5 v tomto vydání MO). Ocenění patří radnici zejména za to, jak dlouhodobě propojuje obnovu své městské památkové zóny (MPZ) s rozvojem komunitního života. Sluší se připomenout, že Bečov nad Teplou Cenu Moderní obce obdržel již v roce 2003. Tehdy krátce poté, co na tamním zámku byl poprvé vystaven nově restaurovaný románský relikviář sv. Maura, který je podle řady odborníků nejcennější národní movitou památkou hned po korunovačních klenotech.

AKCE, KTERÉ SOUZNĚJÍ S EXKLUZIVNÍM PROSTOREM

Loni město svou památkovou zónu prohlásilo za obytnou, což podle starostky Ol’gy Halákové prospělo klidnějšímu životu a pohybu v centru jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům, kteří jsou v létě nejpočetnější skupinou zaplňující náměstí a přilehlé ulice. »Od vyhlášení obytné zóny si město slibuje hlavně lepší organizaci provozu na pozemní komunikaci v zóně, stejně jako snazší možnost jejího přetvoření ve veřejný kulturní prostor při významných akcích typu Bečovské kvítí, Bečovské slavnosti apod.,« uvedla starostka.

»Obecně jde o návrat k tradicím vztahujícím se historicky k našemu městu. Z toho pramení i snaha pořádat tyto a další podobné akce v podobě, v níž by s exkluzivní prostorem souzněly. Tak třeba vzhled stánků na trhy během letních slavností, stejně jako jejich sortiment předem schváluje radnice. Také pokud přistoupíme k umístění některých dětských atrakcí v MPZ, hledáme pohledově méně exponovaná místa či vybíráme takové atrakce, aby se svým charakterem do prostoru vhodně začlenily,« vysvětlila Olga Haláková.

KDYŽ PAMÁTKÁŘI POMÁHAJÍ

Starostka si nemůže vynachválit spolupráci s památkáři. »Významnou část naší MPZ totiž zaujímá areál Národní kulturní památka (NKP) hradu a zámku Bečov. Areál je ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ). S progresivní správou areálu město úzce spolupracuje na rozvojových aktivitách, stejně jako při významných kulturních akcích v exponovaném prostoru historického náměstí a zámeckého nádvoří,« konstatovala Ol’ga Haláková. »Správa zámku se však také podílela na úspěšném zpracování návrhu krajinné památkové zóny a mj. nám pomohla i sepsat přihlášku do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ.«

Město spolupracuje i s odbornou složkou NPU, především na řešení koncepčních zásad pro prostor své památkové zóny. Spolupráci s občany města – vlastníky památek – rada města nepodceňuje. I přes omezené možnosti rozpočtu města se snaží přispět určitými částkami zejména na obnovy fasád a výměnu oken. »Radnice pořádá společná setkání ohledně veřejného prostoru ve vazbě na podobu naší památkové zóny. V organizaci těchto setkání i jiných podobných akcí je přirozeně velmi aktivní zejména Výbor pro regeneraci MPZ, který mj. zajišťuje informovanost občanů o dění v památkové zóně pomocí speciální záložky na webu města www.becov.cz,« uvedla starostka.

PENÍZE MĚSTA, MINISTERSTVA KULTURY, KARLOVARSKÉHO KRAJE I SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ

V roce 2013 město na obnovu památek obdrželo z Programu regenerace MPR a MPZ 0,2 mil. Kč a dalších 0,19 mil. Kč od Karlovarského kraje. S využitím peněz města a díky spoluúčasti dalších vlastníků památek bylo na opravy v památkové zóně čerpáno k výši rozpočtu města 0,972 mil. Kč, tedy 9 % jeho celoroční výše. »Mimo to však ze zdrojů soukromých vlastníků byly opraveny mnohé fasády, okna, dveře, předzahrádky restaurací a prodejen, štíty na objektech atp. Poměr konečné částky peněz vložené do oprav a rekonstrukcí v naší MPZ vůči rozpočtu města proto bude určitě vyšší než oficiálních 9 %. Přesná čísla však nelze uvést, zejména vzhledem k soukromým zdrojům, které jsou investovány v rámci MPZ,« uzavřela Ol’ga Haláková.

Město se dlouhodobě zaměřuje na udržení důstojného stavu historické budovy radnice vystavené v barokním slohu.

Kostel sv. Jiří prochází od roku 1998 postupnou rekonstrukcí. Letos se předpokládá dokončení obnovy jeho fasády.

Barokní sloup se sochou Panny Marie Immaculaty (originál sochy je deponován na radnici).

FOTO: ARCHIV MĚSTA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *